In totaal werd er vorig jaar in de haven van Moerdijk 726.000 teu overgeslagen, een daling van 2,8% in het aantal containers ten opzichte van 2021. Vooral de binnenvaart deed het wat minder goed. Er kwamen vorig jaar 11.419 binnenvaartschepen aan in de haven. Dat is bijna 7% minder dan vorig jaar. Er werd bovendien 8,6% minder overgeslagen, wat neerkwam op  een overslag van ruim 9,6 miljoen ton.

De haven zag daarnaast ook minder treinen dan in 2021. Er waren vorig jaar 2900 treinen in de haven van Moerdijk, 4,6% minder dan in 2021. Volgens een woordvoerder van het havenbedrijf is die daling vooral te wijten aan de laatste twee maanden van vorig jaar. Waarom het aantal treinen in november en december zo is verminderd is het havenbedrijf echter nog niet duidelijk. In 2020 en 2021 was er juist nog sprake van groei voor zowel het spoor als de binnenvaart in de haven.

Short sea

Het short sea segment zag wel een lichte toename in het aantal schepen en de hoeveelheid overslag. Er kwamen vorig jaar 2070 schepen de haven binnen. Dat is ruim 2% meer dan vorig jaar. De overslag zat 1,4% in de plus en bereikte een niveau van 7,3 miljoen ton.

Het havenbedrijf bereikte naar eigen zeggen ‘een stevig resultaat’ van ongeveer 8,5 miljoen euro na belasting. Dat kwam volgens de organisatie door ‘gestegen inkomsten uit erfpacht, het zonnepark en havengelden’.

‘Ondanks de gunstige voorlopige financiële cijfers kijken we genuanceerd naar de toekomst. We zien enorme kostenstijgingen voor infrastructurele werkzaamheden en een stijgende rente. Daarnaast hebben de bedrijven op onze haven en industrieterrein te maken met onzekerheden rondom de grote thema’s waar we allemaal mee te maken kregen, zoals stikstof, de stijgende energieprijzen, verstoringen in het logistieke proces en vragen op het gebied van de grondstoffen- en energietransitie’, zegt Marika Menschaar-den Hartog, CFO van Havenbedrijf Moerdijk over de cijfers.

‘Verstoringen in de logistieke keten en inflatie maken natuurlijk dat er minder handel is geweest en dat heeft zijn weerslag op de cijfers. Dat zagen we gedurende het jaar steeds meer gebeuren’, vult een woordvoerder nog aan.

Dat het juist met de binnenvaart wat minder ging, komt volgens de woordvoerder doordat er minder schepen uit Azië komen en de binnenvaart in de haven met deze ‘deep sea’ -lijnen verbonden is. Het short sea segment is daarentegen Europees.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement