Milieudienst DCMR liet eerder deze week weten zich grote zorgen te maken over de risico’s van de groeiende op- en overslag van het zeer gevaarlijke ammoniak in de Rotterdamse en Zeeuwse havens. Rotterdam zet zwaar in op ammoniak als drager van waterstof. Toch hoeven we ons daar geen zorgen over te maken, stelt Castelein gerust.

‘Veiligheid staat bovenaan ons lijstje bij het uitbreiden van deze faciliteiten. Als je je houdt aan de afspraken, is de logistiek en het gebruik van ammoniak veilig. In het hele havencomplex zijn er zeven gebieden geschikt voor het opslaan van ammoniak onder de juiste omstandigheden. Het is een terecht punt van DCMR, maar in Rotterdam maken we ons geen zorgen. Als je je netjes houdt aan de bestaande regels, is het prima. Wel vinden we in zijn algemeenheid het vervoer van gevaarlijke stoffen via pijpleidingen een verstandig idee, dat is altijd veiliger dan bijvoorbeeld per trein.’

Stikstofdossier

Overigens is het nog maar de vraag of er voldoende ontwikkeld kan worden in het havenindustrieel complex om de energietransitie, bijvoorbeeld naar een waterstofeconomie, vorm te geven. Castelein maakt zich ernstige zorgen over het stikstofdossier dat nog altijd niet is opgelost en waardoor projecten die CO2 besparen stil zijn komen te liggen.

‘Na vier jaar is er nog steeds geen structurele oplossing. Porthos heeft nog altijd geen vergunning, het is wachten op de uitspraak van de Raad van State. En dit geldt voor ieder volgend project dat nog geen vergunning heeft. Elk individueel project moet zijn eigen stikstofruimte regelen om te kunnen bouwen. De bouw van projecten kost nu eenmaal stikstof, bijvoorbeeld voor het transport van de bouwmaterialen en de uitstoot van de betonmachine. Een volgende partij die een waterstoffabriek of biobrandstoffabriek in Rotterdam wil bouwen en van buiten komt – dus nog niet over een vergunning beschikt -, kan nu geen kant op. Die investeringen kunnen niet doorgaan. Er zijn een kleine 30 projecten die zo’n 10 miljoen ton CO2 per jaar kunnen besparen die nu het risico lopen te vertragen danwel helemaal niet door te gaan, omdat ze misschien een klein beetje stikstof uitstoten tijdens de bouw.’

Doordat er nog altijd geen oplossing is, raakt Nederland achterop in de vergroeningsslag, vreest Castelein. ‘Zaken als het gebrek aan tempo in het stikstofdossier, de hoge energieprijzen in Europa en de snelheid en schaal waarmee de Amerikaanse overheid nu de verduurzaming van haar industrie aanjaagt, dreigen Nederland en Europa op achterstand te zetten. Hierin moeten we echt naar een hogere versnelling.’

Verder waren de overslagcijfers van Port of Rotterdam vorig jaar volgens verwachting. Een daling van de containeroverslag en een stijging van de lng-en kolen-importen, beiden als gevolg van de Rusland-sancties. Ook was er een verschuiving van lading in containers naar bulk bij het droge massagoed als gevolg van de hoge containerprijzen.

Lees ook: Rotterdamse containeroverslag daalt 5,5%, lng-import fors hoger

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement