‘We laten de logistieke ICT-systemen met elkaar praten’

Nieuwe branchevereniging

Een groep ICT-leveranciers voor de logistieke sector heeft zich onlangs verenigd in Dalti. ‘Iedereen gebruikt zijn eigen standaarden in de verschillende ICT-systemen. Daardoor is het zeer moeilijk om transportsoftware aan elkaar te koppelen. Dat probleem gaan we oplossen’, zegt voorzitter René Knapen, tevens directeur van Tans Automatisering.

Wat bedoelt u met het probleem van die verschillende standaarden?

We merken dat er heel veel kennis ontbreekt bij collega ict-leveranciers. Ook worden er verschillende begrippen gehanteerd voor dezelfde dingen. Zo bestaat er verschil tussen een klant- en een afleveradres. Als daar begripsverwarring over is of verschillende systemen hanteren een andere definitie, levert dat allerlei problemen op.

Zoals?

Stel: ik vraag aan de boordcomputerleverancier om de lostijd vast te leggen in het systeem. Wat is dan de lostijd? Dat kan het moment zijn dat het lossen begint. Maar ook het moment dat het lossen klaar is. Sommigen verwarren de lostijd zelfs met de losduur. Ook bestaan er veel verschillende structuren en bestandsformaten bij ict-oplossingen als het gaat om ritdata. Dat levert problemen op. Er is een schaarste aan ict’ers. De wachttijd om een aanpassing aan je software te laten doen loopt steeds verder op. Terwijl de markt vraagt om snelle aanpassingen. Er wordt steeds vaker van transporteur gewisseld. Die hebben vaak hun eigen TMS-systeem of boordcomputer waarop de systemen aangesloten moeten worden. Het huidige tekort aan ict’ers vereist dat we efficiënter gaan werken. Dat doen we door te standaardiseren en ervoor te zorgen dat we dezelfde taal spreken.

Als dat geregeld is, wat dan?

Dan moeten we het ook nog communiceren. Er is vaak al veel beschikbaar, maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. Dan kun je ook niet verwachten dat mensen het gaan toepassen. Ook starten we een werkgroep voor de kwaliteit. Die bewaakt alles wat in de andere werkgroepen gedaan wordt. Dus als een ict-leverancier het label Dalti voert, dan weet je dat het systeem volgens bepaalde standaarden werkt. Dat betekent dat zaken als de universele transportopdracht, digitale vrachtbrief of universele transportfactuur op de juiste wijze toegepast worden in de TMS- of boordcomputersystemen. Daar is nog heel veel te winnen, want dat gebeurt nog bijna nergens. Als je de uitwisseling van transportopdrachten volgens de juiste standaarden doet, heeft iedereen dezelfde data met dezelfde structuur en benaming. Dan kun je veel makkelijker ritten uitwisselen.

Wie neemt er deel aan die werkgroepen?

Dat zijn de leden van Dalti. Als je lid bent, is het een verplichting om aan één van de werkgroepen deel te nemen. We zijn net gestart, er zijn nu 26 leden, waarvan 14 TMS-leveranciers. Zij vertegenwoordigen zo’n 80 procent van de TMS-markt. Maar er zijn in totaal zo’n 240 ICT-leveranciers die zich richten op de logistiek in Nederland. Zij leveren TMS, FMS, WMS, documentmanagementsystemen, ERP en financiële pakketten. Zij gebruiken allemaal hun eigen standaarden en spreken hun eigen taal. Dat maakt het zeer moeilijk om systemen aan elkaar te koppelen. Als we allemaal dezelfde taal spreken is dat efficiënter, dat bespaart veel kosten.

Kunt u daar een concreet voorbeeld van noemen?

In de logistiek werken we veel met landentabellen. De ISO-normering hanteert de landcode; Nederland is 0031. Maar als pakket A de ISO-tabel hanteert en pakket B de lettercodering NL, kun je geen data uitwisselen. Dat betekent dat er ergens een vertaling gemaakt moet worden. Dat kost heel veel tijd en geld om te maken, want je moet iets schrijven voor alle potentiële mogelijkheden. Ook is de kans groot dat er iets fout gaat. Als we allemaal dezelfde codering gebruiken, is dat probleem opgelost. Maar je hebt het al snel over honderden begrippen waarover we afspraken moeten maken. Vervolgens moeten alle systemen aangepast worden aan de nieuwe begrippen. Dat kan soms een enorme investering zijn.

Hoe ga je de leden straks op één lijn krijgen? Want iedereen wil natuurlijk dat zijn gebruikte begrippen de standaard worden. Ook zullen niet alle ict-leveranciers zich aansluiten bij Dalti.

Als er geen significant voordeel is van een bepaalde keuze, zouden we een inventarisatie kunnen doen. Hoeveel partijen gebruiken welke coderingen? En dan gelden de meeste stemmen. Als transportbedrijf ben je erbij gebaat dat jouw systeem praat met anderen. Dus als wij een standaard opstellen, zal de rest van de markt dat vervolgens ook gaan oppakken.

Wat vindt de NMA ervan dat al die ict-leveranciers regelmatig samen aan één tafel zitten?

We hebben in onze statuten opgenomen dat we het niet over prijzen mogen hebben. Wanneer dat gebeurt, staken we acuut de vergadering. We beginnen op 23 november met de eerste bijeenkomst van de werkgroep voor standaardisatie om een actieplan te maken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

‘We laten de logistieke ICT-systemen met elkaar praten’ | NT

‘We laten de logistieke ICT-systemen met elkaar praten’

Nieuwe branchevereniging

Een groep ICT-leveranciers voor de logistieke sector heeft zich onlangs verenigd in Dalti. ‘Iedereen gebruikt zijn eigen standaarden in de verschillende ICT-systemen. Daardoor is het zeer moeilijk om transportsoftware aan elkaar te koppelen. Dat probleem gaan we oplossen’, zegt voorzitter René Knapen, tevens directeur van Tans Automatisering.

Wat bedoelt u met het probleem van die verschillende standaarden?

We merken dat er heel veel kennis ontbreekt bij collega ict-leveranciers. Ook worden er verschillende begrippen gehanteerd voor dezelfde dingen. Zo bestaat er verschil tussen een klant- en een afleveradres. Als daar begripsverwarring over is of verschillende systemen hanteren een andere definitie, levert dat allerlei problemen op.

Zoals?

Stel: ik vraag aan de boordcomputerleverancier om de lostijd vast te leggen in het systeem. Wat is dan de lostijd? Dat kan het moment zijn dat het lossen begint. Maar ook het moment dat het lossen klaar is. Sommigen verwarren de lostijd zelfs met de losduur. Ook bestaan er veel verschillende structuren en bestandsformaten bij ict-oplossingen als het gaat om ritdata. Dat levert problemen op. Er is een schaarste aan ict’ers. De wachttijd om een aanpassing aan je software te laten doen loopt steeds verder op. Terwijl de markt vraagt om snelle aanpassingen. Er wordt steeds vaker van transporteur gewisseld. Die hebben vaak hun eigen TMS-systeem of boordcomputer waarop de systemen aangesloten moeten worden. Het huidige tekort aan ict’ers vereist dat we efficiënter gaan werken. Dat doen we door te standaardiseren en ervoor te zorgen dat we dezelfde taal spreken.

Als dat geregeld is, wat dan?

Dan moeten we het ook nog communiceren. Er is vaak al veel beschikbaar, maar niet iedereen is daarvan op de hoogte. Dan kun je ook niet verwachten dat mensen het gaan toepassen. Ook starten we een werkgroep voor de kwaliteit. Die bewaakt alles wat in de andere werkgroepen gedaan wordt. Dus als een ict-leverancier het label Dalti voert, dan weet je dat het systeem volgens bepaalde standaarden werkt. Dat betekent dat zaken als de universele transportopdracht, digitale vrachtbrief of universele transportfactuur op de juiste wijze toegepast worden in de TMS- of boordcomputersystemen. Daar is nog heel veel te winnen, want dat gebeurt nog bijna nergens. Als je de uitwisseling van transportopdrachten volgens de juiste standaarden doet, heeft iedereen dezelfde data met dezelfde structuur en benaming. Dan kun je veel makkelijker ritten uitwisselen.

Wie neemt er deel aan die werkgroepen?

Dat zijn de leden van Dalti. Als je lid bent, is het een verplichting om aan één van de werkgroepen deel te nemen. We zijn net gestart, er zijn nu 26 leden, waarvan 14 TMS-leveranciers. Zij vertegenwoordigen zo’n 80 procent van de TMS-markt. Maar er zijn in totaal zo’n 240 ICT-leveranciers die zich richten op de logistiek in Nederland. Zij leveren TMS, FMS, WMS, documentmanagementsystemen, ERP en financiële pakketten. Zij gebruiken allemaal hun eigen standaarden en spreken hun eigen taal. Dat maakt het zeer moeilijk om systemen aan elkaar te koppelen. Als we allemaal dezelfde taal spreken is dat efficiënter, dat bespaart veel kosten.

Kunt u daar een concreet voorbeeld van noemen?

In de logistiek werken we veel met landentabellen. De ISO-normering hanteert de landcode; Nederland is 0031. Maar als pakket A de ISO-tabel hanteert en pakket B de lettercodering NL, kun je geen data uitwisselen. Dat betekent dat er ergens een vertaling gemaakt moet worden. Dat kost heel veel tijd en geld om te maken, want je moet iets schrijven voor alle potentiële mogelijkheden. Ook is de kans groot dat er iets fout gaat. Als we allemaal dezelfde codering gebruiken, is dat probleem opgelost. Maar je hebt het al snel over honderden begrippen waarover we afspraken moeten maken. Vervolgens moeten alle systemen aangepast worden aan de nieuwe begrippen. Dat kan soms een enorme investering zijn.

Hoe ga je de leden straks op één lijn krijgen? Want iedereen wil natuurlijk dat zijn gebruikte begrippen de standaard worden. Ook zullen niet alle ict-leveranciers zich aansluiten bij Dalti.

Als er geen significant voordeel is van een bepaalde keuze, zouden we een inventarisatie kunnen doen. Hoeveel partijen gebruiken welke coderingen? En dan gelden de meeste stemmen. Als transportbedrijf ben je erbij gebaat dat jouw systeem praat met anderen. Dus als wij een standaard opstellen, zal de rest van de markt dat vervolgens ook gaan oppakken.

Wat vindt de NMA ervan dat al die ict-leveranciers regelmatig samen aan één tafel zitten?

We hebben in onze statuten opgenomen dat we het niet over prijzen mogen hebben. Wanneer dat gebeurt, staken we acuut de vergadering. We beginnen op 23 november met de eerste bijeenkomst van de werkgroep voor standaardisatie om een actieplan te maken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement