Het gaat om Collect + Go, Pionira en CargoLedger, zo meldt iShare. De digitale vrachtbrief wordt aangeboden door elf verschillende erkende e-CMR-leveranciers in de Benelux.

Zij voldoen alle aan de voorwaarden van het betreffende protocol, waarmee onder meer de juridische aansprakelijkheid bij beschadiging of vermissing van goederen geregeld is, evenals de mogelijkheid voor inspecties om hun werk uit te voeren, zonder dat een papieren vrachtbrief nog vereist is.

Papierloos transport

‘Deze leveranciers stellen transporteurs en verladers in staat om hun lading papierloos te vervoeren. Echter, binnen logistieke ketens werken de verschillende partijen niet allemaal met dezelfde e-CMR-leverancier. Om te voorkomen dat partijen last ondervinden van het werken met verschillende leveranciers, is het wenselijk om gegevens onderling eenvoudig uit te kunnen wisselen. Collect + Go, Pionira en CargoLedger werken binnen het open samenwerkingsverband Digi-Transit samen om de verschillende e-CMR platforms interoperabel te maken’, meldt iShare in een toelichting.

‘Om hierbij te borgen dat alleen de juiste personen of partijen toegang hebben tot de uit te wisselen informatie maken de drie partijen gebruik van iShare. Dat maakt het mogelijk om een e-CMR, aangemaakt op het platform van de ene leverancier, af te laten tekenen door een gebruiker op het platform van de andere leverancier. Deze manier van samenwerken staat open voor alle erkende e-CMR-leveranciers.’

Goederenontvangst

De eerste stap die Collect + Go, Pionira en CargoLedger nu zetten, is goederenontvangst over platforms heen mogelijk maken. Wanneer een magazijnmedewerker geregistreerd en gevalideerd is voor het aftekenen op het ene platform, wordt hij dankzij het werken volgens de afspraken van iShare, automatisch een vertrouwde gebruiker en daarmee tekenbevoegd voor een digitale vrachtbrief op het andere platform.

Doordat de bevoegdheden voor het uitwisselen van data zijn vastgelegd binnen het iShare-stelsel, is de identiteit en betrouwbaarheid van de betrokken partijen geborgd en houden bedrijven de regie over hun data.

De eerste e-CMR-providers zullen deze afspraken in het komende kwartaal vastleggen in overeenkomsten met hun klanten. Op deze manier kan bijvoorbeeld een verlader zonder extra moeite een beveiligd tekenproces accepteren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement