Xi wees op de huidige toeleveringsketens die door de crisis zijn verstoord. Daarbij stijgen de prijzen voor grondstoffen almaar verder en is de energievoorziening krap, verduidelijkte hij. ‘Deze risico’s versterken elkaar en vergroten de onzekerheid over het economische herstel.’

Eerder deze maand kwam het Russische leger er aan te pas om een volksopstand in China’s buurland Kazachstan de kop in te drukken. De oproer ontstond door energieschaarste. Het laatste wat China wil is onrust in de eigen regio. Zeker niet nu het land economische en diplomatieke problemen opgelost wil hebben voorafgaand aan het leiderschapscongres van de regerende Communistische Partij in de tweede helft van dit jaar.

Inflatierisico’s

Xi waarschuwde ook voor wereldwijde inflatierisico’s en de domino-effecten van hogere rentetarieven. ‘Als grote economieën op de rem gaan staan of een ommezwaai maken in hun monetaire beleid, kan dat ernstige negatieve gevolgen hebben’, zei hij. Xi wees er onder andere op dat ontwikkelingslanden het meest te lijden zouden hebben van hogere rentes.

Verder bagatelliseerde Xi de zorgen die leven over de Chinese economie die in het slotkwartaal van vorig jaar met 4 procent groeide. Dat was het zwakste tempo sinds begin 2020. ‘De fundamenten van de Chinese economie zijn onveranderd. Die blijven veerkrachtig, hebben voldoende potentieel en de langetermijnvooruitzichten zijn positief’, zei hij.

De Chinese centrale bank verlaagde maandag voor het eerst in bijna twee jaar de rente. De Amerikaanse evenknie Federal Reserve heeft voor de komende maanden juist renteverhogingen aangekondigd. Xi riep op tot coördinatie van het wereldwijde economische beleid.

Doorgaans wordt het WEF in het Zwitserse skidorp Davos gehouden. Vanwege corona is de fysieke top uitgesteld tot medio dit jaar. Vorig jaar ging de top vanwege het rondwarende virus helemaal niet door.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement