De luchtvaart is een van de grootste vervuilers als het gaat om de uitstoot van CO2 en fijnstof, maar qua stikstof speelt de luchtvaart een kleine rol. De uitstoot van stikstof door de luchtvaart blijkt volgens de commissie tussen de 0.7 en 1,1% van het totaal in Nederland  te liggen. Onder drieduizend voet is het amper 0,1%. Ter vergelijking: het wegverkeer is goed voor 6,1% en de landbouw voor 46%.

Lelystad Airport

Ondanks de geringe bijdrage van de luchtvaart adviseert de commissie-Remkes aan het kabinet om extra groei voor Schiphol en de opening van Lelystad Airport alleen toe te staan als de luchtvaart de stikstofuitstoot reduceert. ‘Iedereen moet zijn steentje bijdragen, ook al is de luchtvaart maar verantwoordelijk voor een klein deel van de stikstofproblematiek’, aldus de commissie.

Verschillende milieu-organisaties reageren verheugd op het advies. ‘Het kabinet moet nu aan de slag met dit advies’, stelt Natuur & Milieu. ‘Het is glashelder dat er een streep moet door de groei van Schiphol en Lelystad Airport moet definitief van de baan.’

De Natuur en Milieufederatie Noord-Holland vindt het terecht dat Remkes de uitzonderingspositie van de luchtvaart aan de kaak stelt. ‘Net als alle andere sectoren moet ook de luchtvaart bijdragen aan de vermindering van de stikstofdepositie.’

Werkbaar advies

Luchthavenbedrijf Schiphol stelt in een reactie het helemaal eens te zijn met het advies. Topman Dick Benschop spreekt van ‘een duidelijke opdracht, maar ook een werkbaar advies’. Volgens Benschop stelt dit het kabinet in staat de politieke besluitvorming over Lelystad en Schiphol af te ronden.

Ook is Schiphol ‘dankbaar dat de relatie tussen luchtvaart en stikstof is onderzocht’. Want hoewel de luchtvaart vaak wordt gezien als de grootste uitstoter van stikstof, blijkt dat niet de werkelijkheid.

Elektrisch taxiën

Schiphol gaat zijn steentje bijdragen en wil over tien jaar stikstofneutraal opereren. Zo hoopt de luchthaven meer elektrische bussen in te zetten, elektrisch te taxiën en elektrisch openbaar vervoer van en naar de luchthaven aan te bieden. Ook stimuleert Schiphol luchtvaartmaatschappijen om met stillere en schonere vliegtuigen te vliegen en zijn er plannen om vaker duurzame vliegtuigbrandstoffen te gebruiken.

Partijen op Schiphol verwachten dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) na het advies van de Commissie-Remkes nog deze maand komt met de vertraagde Luchtvaartnota 2020 – 2050. Daarin zou ook gericht overheidsbeleid op vrachtgebied worden geformuleerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement