Augustus is normaliter door de zomervakanties in de wereld een zwakke maand voor de luchtvrachtsector, maar de cijfers van de laatste maand laten een stabilisering van de vraag zien op een relatief hoog peil, aldus Clive.

Herstel

Afgezet tegen dezelfde maand in 2019 was er wel een volumeverlies van 17%, maar dat is een vergelijking met een maand dat er rond de 50% aan extra capaciteit beschikbaar was. Belangrijker voor Clive is dat het vervoerde aanbod zich in de afgelopen vier maanden van de coronacrisis met 24 procentpunt ofwel een kwart heeft verbeterd.

Die groei en het aanhoudende tekort aan bellycapaciteit betekent dat de benuttingsgraad van de beschikbare vrachtruimte nog steeds hoog te noemen is. In juli lag die volgens Clive Data op een record van 70%, terwijl die in augustus licht daalde naar 68%.

De 2 procentpunt mindere beladingsgraad is toe te schrijven aan het feit dat een aantal airlines meer passagiersvluchten zijn gaan uitvoeren en er daardoor iets meer bellycapaciteit beschikbaar is gekomen in de luchtvrachtmarkt.