Tot die gezamenlijke conclusie zijn de containerterminals, Havenbedrijf Rotterdam en de vakbonden FNV Havens en CNV Vakmensen gekomen in de ‘sociale dialoog’, die ze de afgelopen maanden hebben gevoerd. De uitkomsten daarvan hebben ze nu via een ‘output-document’ naar buiten gebracht.

Daarin concluderen ze dat het ‘waarschijnlijk’ is dat er in de periode vanaf 2017 tot en met 2019 banen verloren zullen gaan als gevolg van de verschuiving van lading naar de nieuwe geautomatiseerde terminals. Hoeveel is moeilijk te voorspellen, maar ze bevelen aan om met oplossingen te komen voor drie scenario’s waarin in 2019 respectievelijk 200 tot 300, 450 tot 550 of 700 tot 800 banen verloren gaan.

Bestuurder Niek Stam beschouwt de uitkomsten als een doorbraak. ‘Het heeft een tijd geduurd, maar eindelijk wordt erkend dat Maasvlakte 2 geen banenmotor is maar een banensloper.’ Hij wil nu zo snel mogelijk afspraken maken in een ‘oplossingsgroep’, die de komende tijd aan de slag moet. Daarvoor is echter nog geen agenda vastgesteld.

Hij vindt het verder winst dat partijen ermee instemmen om te werken met een rekenmodel van bureau Berenschot dat de effecten van mogelijke oplossingen door gaat rekenen. Dat komt volgens hem grotendeels overeen met het model dat de bond eerder zelf ontwikkelde. Dat voorspelde dat de komende jaren tussen de 656 en 803 banen verloren gaan.

Stam vindt dat het Havenbedrijf de kosten van een sociaal vangnet moet betalen, omdat die Maasvlakte 2 aan heeft laten leggen. Eerder pleitte de bond al voor de invoering van deeltijdwerk voor oudere werknemers bij onder meer ECT. De havenbeheerder zou daarbij het inkomensverlies van de werknemers moeten compenseren.

Woordvoerder Sjaak Poppe van het Havenbedrijf bevestigt dat topman Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam als voorzitter van de ‘Oplossingsgroep’ zal optreden. Hij wil niet zeggen of het Havenbedrijf bereid is een financiële bijdrage te leveren: ‘Volgens mij zijn de havenwerkers niet in dienst van het Havenbedrijf.’

Hij wijst erop dat de Rotterdamse procesindustrie en de onderhoudsbedrijven vorig jaar een sectorplan bij minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) hebben ingediend met een subsidieaanvraag. ‘Mogelijk kunnen we dat ook als containersector doen’, aldus Poppe.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement