De ‘Dag van de Havenwerkers’ is een initiatief van de International Dockworkers’ Council (IDC), International Transport Workers’ Federation (ITF) and European Transport Workers’ Federation (ETF). Zij roepen nationale vakbonden en havenwerkers op om op 7 juli een uur met activiteiten te organiseren onder de noemer ‘Defend Dockers’ Rights.’

‘Organiseer een activiteit, dat kan een demonstratie of een bijeenkomst zijn’, schrijft de ITF op zijn website. Leden worden aangemoedigd om de actie ’s ochtends om acht uur uit te voeren om zo een wereldwijde collectieve actie op touw te zetten, als toonbeeld van solidariteit. Ook worden havenwerkers opgeroepen om hun acties te fotograferen en filmen en te plaatsen op sociale media.

Met de wereldwijde actie willen de organisaties aandacht vragen voor verschillende ontwikkelingen binnen de havenarbeid zoals ‘veiligheid, onzeker werk, respect voor collectieve arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, automatisering en sociale gerechtigheid.’

Of de dag in de Nederlandse havens zal resulteren in acties is onbekend. Niek Stam van FNV Havens zegt druk te zijn met het sociaal overleg voor de containersector in Rotterdam. Morgen komen de vakbond, het Havenbedrijf Rotterdam en de werkgevers bij elkaar voor een ‘afrondend overleg’. Eerder werd bekend dat de onderhandelingen in het sociaal overleg tot een einde zijn gekomen omdat ‘de rek’ er bij de werkgevers uit is, zo meldde een woordvoerder van het Havenbedrijf. FNV Havens heeft aangegeven het voorstel van de werkgevers aan de achterban voor te leggen. De uitkomst hiervan wordt pas na de zomer verwacht.