Daarin wordt het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot weergegeven van bijna 11.000 zeeschepen van meer dan 5.000 ton die vorig jaar een haven in de Unie aanliepen. Volgens Thetis MRV (Monitoring Reporting & Verification of CO2 Emissions) stootten die schepen vorig jaar gezamenlijk 152,2 miljoen ton CO2 uit. Het is de eerste keer dat de Europese Commissie die gegevens publiceert, nadat in 2015 was besloten om het MRV-systeem in te voeren.

Volgens gegevens uit de databank was de containervaart de grootste vervuiler met een uitstoot van bijna 42 miljoen ton, 27,6% van het totaal. Dat is opmerkelijk omdat deze sector met 1.657 schepen slechts 15,2% van het totale aantal schepen vertegenwoordigt. Zo is het totale aantal bulkcarriers met 3.548 eenheden veel groter, maar hun bijdrage (17,2 miljoen ton, 11,4%) aan de totale CO2-uitstoot veel kleiner.

Per vaartuig scoren de zogenoemde ro/pax-schepen, die zowel vracht als passagiers vervoeren (vooral ferries), het slechtst als het om CO2-uitstoot gaat. 315 schepen van dit type stootten gezamenlijk 31,4 miljoen ton uit, 20,7% van het totaal. Ook de 138 passagiersschepen (1,3%) blijken zware vervuilers; ze produceerden vorig jaar een kleine 7,7 miljoen ton kooldioxide, iets meer dan 5%.

Grote vervuiler

Het totaal van ruim 152 miljoen ton komt overeen met driekwart van de totale jaarlijks Nederlandse CO2-uitstoot. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat bedroeg die in 2017 bijna 206 miljoen ton. De Thetis-cijfers geven slechts een indicatie van de totale CO2-emissies door de scheepvaart. Schepen onder de 5.000 ton zitten er niet bij, evenmin als schepen die vorig jaar niet in de Unie zijn geweest.

De invoering van MRV hangt samen met de klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot door de zeescheepvaart uiterlijk in 2050 te hebben gehalveerd. Doel ervan is om de verschillen per schip inzichtelijk te maken en scheepseigenaren te stimuleren maatregelen te nemen om de emissies terug te dringen.

Volgens Thetis bestaan er nu nog enorme verschillen tussen de emissies van het ene schip en het andere. Zo staat een ro/ro-schip dat 313 gram per tonmijl uitstoot in het overzicht vlak boven een ro/pax, die elf gram per tonmijl opgeeft.

Dit laatste roept wel vragen op over de betrouwbaarheid van de data. De European Maritime Safety Agency, die de databank beheert, zegt niet in te kunnen staan voor de juistheid van de gegevens.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement