Dat zal Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag bekend maken, meldt het Deense ShippingWatch op basis van een concept voor een klimaatactieplan van de Commissie, waarover ShippingWatch zegt te beschikken. Het is nog onduidelijk per wanneer de Europese rederijen emissierechten zouden moeten gaan kopen.

Uit het gelekte stuk blijkt verder de Commissie de doelstelling voor de reductie van de CO2-uitstoot door de scheepvaart fors wil aanscherpen. Die zou in 2020 al met 55% ten opzichte van 2008 teruggebracht moeten zijn, in plaats van met 30%, zoals in IMO-verband is overeengekomen. Eerder had Brussel de lat bij 40% gelegd.

Modaliteiten

Volgens het commissiestuk heeft de transportsector met 7% het kleinste aandeel hernieuwbare energie en moeten alle modaliteiten, weg, spoor, lucht en water, bijdragen aan de reductie-inspanning van 55%. ‘Daarom is het nodig dat de luchtvaart en de scheepvaart meer doen om vliegtuigen en schepen efficiënter te maken en het gebruik van koolstofarme brandstof te vergroten’, aldus de Commissie.

De Commissie zegt te streven naar internationale samenwerking met de IMO, mits die leidt tot ‘efficiënte actie’. Als er op mondiaal niveau niet genoeg wordt gedaan, is de Commissie ‘bereid’ om nog eens naar het emissiehandelssysteem te kijken. Ook wil het dagelijks bestuur van Europa ‘nieuwe politieke aandacht’ geven aan het belasting- en brandstofbeleid voor de lucht- en scheepvaart. Dat moet ertoe leiden dat het brandstofverbruik van de vervoerssector wereldwijd koolstofvrij wordt.