Een groot aantal landen heeft wel steun uitgesproken voor het streven naar een emissievrije scheepvaartsector in 2050, maar daar zijn geen concrete afspraken over gemaakt. Vooraf was de hoop dat de huidige IMO-doelstelling, beperking van de uitstoot van broeikasgassen met minimaal 50% in 2050, tijdens de klimaattop aangescherpt zou worden.

Doorschuiven

De Marine Environment Protection Committee (MEPC) heeft echter besloten de zaak door te schuiven naar de volgende plenaire zitting, die in juni volgend jaar wordt gehouden. De milieubeweging spreekt van ‘minuscule vooruitgang in het licht van een klimaatcrisis die al aan de gang is’.

Over het plan om een heffing in te voeren op fossiele brandstoffen, hoofdzakelijk stookolie, is geen besluit genomen. Binnen de IMO, onderdeel van de VN, circuleert al een paar jaar een voorstel om zo’n heffing in te voeren. Met de opbrengst van naar verwachting miljarden dollars per jaar zou de overgang op duurzame brandstoffen deels gefinancierd kunnen worden. Bovendien zou zo het prijsgat tussen oude en nieuwe brandstoffen verkleind worden.

Verdeling opbrengsten

Hoewel veel landen voor het idee zijn, bleek er te veel verschil van inzicht over de uitvoering om tot een akkoord te komen. Eén van de vragen die op tafel liggen, is de verdeling van de opbrengsten tussen rijke en arme landen. Ook bestaat er verschil van mening over de manier waarop de uitstoot van broeikasgassen door schepen moet worden gemeten.

CEO Søren Skou van Maersk heeft het besluit tot uitstel op Linkedin een gemiste kans genoemd. ‘We hebben de IMO nodig om de scheepvaart koolstofarm te maken en we moeten nu vooruitgang boeken. Staten moeten meer ambitie tonen. De wereldwijde scheepvaart-gemeenschap is verenigd in zijn oproep tot regulering’, aldus Skou.

Hij baarde eerder opzien met een pleidooi om een ‘klimaatheffing’ van 150 dollar per ton CO2-equivalent op fossiele brandstof in te voeren. De Deense containerreus heeft daarnaast aangekondigd alleen nog klimaatneutrale schepen te willen laten bouwen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement