Dat meldt de internationale rederijenvereniging World Shipping Council (WSC), die spreekt van ‘positief nieuws’. ‘Maar het is geen tijd om achterover te leunen’. Elke container die in zee belandt, is er een te veel, en dus worden de inspanningen voortgezet om de problematiek van de overboord vallende containers verder terug te dringen, aldus John Butler, president van de WCS.

De rederijenvereniging wijst erop dat de vorig jaar verloren 661 zeecontainers goed zijn voor 0,00026% van de 250 miljoen containers die jaarlijks in de wereld worden verscheept.

Grote incidenten

De containervaart werd in de coronajaren evenwel extra getart door het probleem, een beeld dat werd versterkt door een aantal grote incidenten. Het containerschip ‘ONE Apus’ alleen al kwam boven het genoemde vijftienjarige gemiddelde uit toen het tijdens een zware storm op de Stille Oceaan in 2020 in een klap 1.800 containers verloor. In Nederland trok het ongeluk met de ‘MSC Zoe’ veel aandacht, die in het Waddengebied 342 containers verloor.

MSC en Maersk introduceerden anti-roll-systemen om de stabiliteitsproblemen met containers op zee het hoofd te bieden. Volgens Butler hebben ook andere containerrederijen en hun partners in de supply chain hun verantwoordelijkheid genomen en wordt er nu dagelijks aan gewerkt om incidenten te verhinderen en veilig containervervoer te kunnen garanderen.

De WSC toont zich ook positief over de voorlopige bevindingen van het zogenoemde TopTier-project van het Nederlandse maritieme onderzoeksinstituut Marin, dat onderzoek doet naar onder meer de sterkte van verbindingsmaterialen en de mogelijkheden om de stuwage- en reisplanning te verbeteren. Door de Marin-verbindingen zullen volgens de vereniging ook trainingsprogramma’s en instructievideo’s verbeterd kunnen worden.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) werkt bovendien nog aan verdere regelgeving op dit gebied, zoals een verplichting om het verlies van containers na een incident meteen te melden, zodat scheepvaart in de buurt meteen gewaarschuwd kan worden. Als het voorstel voor deze verplichting volgend jaar genoeg steun krijgt, kan de nieuwe regel in 2026 worden ingevoerd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement