De IUMI (International Union of Marine Insurance) zegt het maritiem vervoer van auto’s nog eens goed onder de loep te hebben genomen naar aanleiding van ‘groeiende zorgen binnen de scheepvaartgemeenschap, inclusief scheepsverzekeraars, over branden die uitbraken op car carriers en ro/ro’s en waarvan het sterke vermoeden heerst dat deze branden zijn toe te schrijven aan elektrische voertuigen’.

Fremantle Highway

De vereniging doelt daarmee onder meer op de ‘Fremantle Highway’, de car carrier waarop eind juli nabij de Waddeneilanden brand uitbrak. Dat schip had, op een totaal van 3784 auto’s, bijna 500 e-auto’s aan boord, en een hulpverlener riep via de communicatiekanalen onmiddellijk dat de brand was begonnen in zo’n elektrisch voertuig. Maar toen het vuur na een week gedoofd was, bleek dat de brand bovenin het schip was ontstaan en dat de e-auto’s onderin het vaartuig nog ongeschonden waren. De werkelijke oorzaak van de brand moet hoe dan ook nog worden vastgesteld door onderzoek, wat nog jaren kan duren.

Het position paper dat de IUMI nu heeft gepubliceerd ‘is gebaseerd op allerlei wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat branden in batterij-elektrische voertuigen niet gevaarlijker zijn dan branden in conventionele voertuigen en dat ze ook niet vaker gebeuren’, aldus Lars Lange, secretaris van de scheepsverzekeraarsvereniging.

Statistieken op dit gebied worden nog steeds verzameld, aldus Lange, maar op basis van de tot nu toe beschikbare cijfers wordt momenteel geschat dat, gemeten over een gelijk aantal gereden kilometers, elektrische voertuigen juist minder vaak in brand vliegen dan conventionele auto’s. De hoeveelheid energie die vrijkomt bij een brand in een elektrisch voertuig is volgens de IUMI bovendien ‘maar een beetje’ groter dan bij een conventioneel voertuig. Als een voertuig eenmaal in brand staat, wordt het vuur grotendeels (voor circa 80%) aangewakkerd door de carrosserie en andere auto-onderdelen en dus in mindere mate door het aandrijvingssysteem, aldus de vereniging.

Wel beaamt de IUMI dat in de batterijen van elektrische auto’s een chemische reactie kan ontstaan (‘thermal runway’) die branden in e-auto’s langduriger kan maken en het blussen kan bemoeilijken.

Ropax

De verzekeraars zien al met al geen reden om e-auto’s van ro/ro-schepen te gaan weren. Aan boord van ropax-schepen, vaartuigen waarop zowel voertuigen worden vervoerd als passagiers meevaren, moet het volgens de IUMI ook gewoon worden toegestaan om e-auto’s op te laden, zolang dat maar gepaard gaat met ‘relevante risico-inschattingen en controlemaatregelen’. ‘In elektrische voertuigen zijn veiligheidsmechanismen ingebouwd die normaliter worden geactiveerd tijdens het opladen’.

Wel vinden de verzekeraars dat rederijen in moeten spelen op de toenemende aanwezigheid van elektrische voertuigen aan boord door hun brandbeveiliging onder de loep te nemen en waar nodig investeringen te doen. Van cruciaal belang is, aldus de verzekeraars, dat beginnende branden tijdig worden opgemerkt, zodat het blussen zo snel mogelijk kan beginnen. In aanvulling op conventionele alarmsystemen pleit de IUMI daarom voor infraroodcamera’s en systemen op basis van artificial intelligence.

Het is volgens de IUMI verder belangrijk om te beseffen dat elk scheepstype zijn eigen bijzonderheden en uitdagingen heeft bij zowel de beveiliging als het eventuele bluswerk. Op ro/ro-schepen met open dekken bemoeilijken luchtstromen het blussen van branden, terwijl op de besloten pure car and truck carriers (‘PCTCs’) de auto’s heel dicht op elkaar staan, waardoor het vuur daar makkelijker kan overspringen. Op ropax-schepen speelt dan weer het probleem dat er vaak meer gebruikte auto’s meevaren, die vanwege hun ouderdom potentieel minder veilig zijn.

Dat laatste vraagt volgens de verzekeraars om scherpere controles. ‘Er is een duidelijk beleid nodig wat betreft welke lading geaccepteerd of geweigerd wordt. Voertuigen moeten gescreend worden, waarbij gebruikte exemplaren nauwgezet gecontroleerd moeten worden op eventuele verborgen gebreken.’

Co2-systemen

Op PCTC’s hebben CO2-systemen bewezen dat ze bij tijdige toepassing succesvol branden kunnen bestrijden; rederijen zouden de capaciteit van zulke systemen moeten verdubbelen, aldus de IUMI. Op andere ro/ro-schepen en ropax-schepen zijn sprinklersystemen effectief gebleken voor het bestrijden van branden van zowel e- als reguliere auto’s, aldus de vereniging. ‘Die moeten geïnstalleerd worden in combinatie met video-monitoring-systemen.’

De IUMI wijst er verder op dat de problematiek ook de aandacht krijgt van de Internationale Maritieme Commissie (IMO), al gaat daar nog wel een tijdje overheen: de commissie Ship Systems and Equipment (SSE) van de IMO vergadert in maart 2024 over de vraag of de huidige regels en voorzorgsmaatregelen nog voldoen om de risico’s van het vervoer van ‘new energy vehicles’ op schepen te minimaliseren. Lange noemt dat straks een goede gelegenheid om ‘veiligheidseisen te verbeteren’ en ze ‘aan te passen aan de nieuwe realiteit dat grote hoeveelheden alternative fuel vehicles worden vervoerd aan boord van schepen’.

Bekijk de uitzending van NT TV over dit onderwerp:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement