De eerste werkzaamheden van het tweede werkpakket vonden afgelopen weekend daar plaats. Begin juni gaat ProRail er ondermeer 21 wissels vervangen in de wisselstraat. Dit gebeurt in een buitendienststelling van 243 uur waarin ook de hoofdbaan van de havenspoorlijn 96 uur buitendienst gaat zijn. In totaal wil ProRail in 2022 28 wissels en 3 overwegen vervangen.

Inhaalslag

2021 was het eerste jaar van de inhaalslag. ProRail laat weten 93% van de werkzaamheden die in 2021 aan de Rotterdamse havenspoorlijn hadden moeten plaatsvinden naar aanleiding van het plan om de spoorlijn versneld op orde te brengen zijn gerealiseerd. Er zijn in dat jaar 29 wissels, 50 overwegen en 10 kilometer spoor aangepakt. Volgens projectmanager Ben van Hooijdonk is dit een mooi percentage.

‘Al dit werk kwam bovenop het reguliere onderhoudswerk dat al lang van tevoren was ingepland. Dat betekende voor ons veel extra planningswerk van buitendienststellingen’, laat hij weten. De 7% van de geplande werkzaamheden waar de spoorbeheerder niet aan is toegekomen, zullen dit jaar uitgevoerd gaan worden. ‘Het gaat om kleiner werk dat om verschillende redenen niet gerealiseerd kon worden’, aldus Van Hooijdonk.

Spoed

ProRail benadrukt dat er in 2021 minder voorbereidingstijd was omdat er toen knelpunten met spoed moesten worden aangepast. Dit jaar is er volgens ProRail meer ruimte voor planning en overleg. ‘Ik ga voor een 100% realisatiescore. We gaan veel meer werk verzetten in een korte tijd en daarmee staat er ook meer op het spel’, stelt Van Hooijdonk. Er is inmiddels ook een uitvoeringspakket voor een derde werkpakket in de markt gezet die in 2023 moeten worden afgerond. In dat jaar gaan er nog 35 wissels, 25 overwegen en 10 kilometer spoor worden vervangen.

In 2020 publiceerde onafhankelijk onderzoeksbureau CrisisLab een rapport over de problemen die ProRail had met het beheren van de Rotterdamse havenspoorlijn. In het onderzoek wordt geschetst dat er een steeds grotere onderhoudsachterstand is ontstaan op de spoorlijn. Als reactie hierop heeft ProRail plannen gemaakt om de infrastructuur op de spoorlijn te verbeteren en de bereikbaarheid van het havengebied per spoor te vergroten.

Er hebben vorig jaar verschillende grote werkzaamheden plaatsgevonden op de spoorlijn. Zo werd in 2021 het nieuwe Theemswegtracé aangelegd, een vier kilometer lang viaduct, als nieuw begin van de Betuweroute. Hier zijn inmiddels 10.000 treinen zonder storingen overheen zijn gereden, zo meldde de haven van Rotterdam recent.

Beperkte capaciteit

Toch hebben goederenvervoerders ook nog steeds last van infrastructurele beperkingen op het spoor. Zo benoemde Marc Jansen van operator Hupac enkele weken geleden de beperkte capaciteit op het net als grootste uitdaging voor het bedrijf. ‘Als je bijvoorbeeld naar ProRail kijkt, zijn er nog genoeg problemen en technische mankementen. En dat geldt ook voor achterstallig onderhoud. Men is wel bezig met de ontwikkeling van het spoor, maar wat mij betreft gaat dat veel te langzaam’, zo stelt hij.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement