Door deze werkzaamheden werd de transportcapaciteit gehalveerd, stelt de Zwitserse vervoerder. ‘We verwachten dat de werkzaamheden die ingepland zijn in de zomer veel beter en vrachtvriendelijker gepland gaan worden aan de spoorzijde en we zullen hier op alle niveaus actie voor voeren’, aldus Michail Stahlhut, ceo van Hupac Group.

Aan het eind van dit jaar verwacht het bedrijf een verkeersgroei met een ‘enkelcijferig percentage en een positief bedrijfsresultaat’. ‘Echter, de oorlog in Oekraïne, de verstoorde leveringsketen als gevolg van de lockdowns in China en de aankomende rentetarieven veroorzaakt door de hoge inflatie maken 2022 een uitdagend jaar’, stelde Hans-Jörg Bertschi, voorzitter van de Raad van Bestuur van de spoorvervoerder.

Spoorpunctualiteit

Het aantal truckladingen dat de operator in 2021 via het spoor vervoerde is met 10,7% gegroeid ten opzichte van 2020. Hupac vervoerde in 2021 ruim 1.1 miljoen truckladingen, ofwel ruim 2,1 miljoen teu. Tusssen 2022 en 2026 mikt het bedrijf op een jaarlijkse volumegroei van 7%. In 2026 wil de vervoerder 1,6 miljoen truckladingen vervoeren, wat een groei inhoudt van 40% ten opzichte van 2021. Om dit doel te bereiken heeft de Raad van Bestuur een investeringsprogramma goedgekeurd van ongeveer 250 miljoen euro.

Hupac wil er vooral voor zorgen dat er stabiliteit is op de verschillende routes, waarbij vooral de routes via de Alpen onder de aandacht staan vanwege de grote hoeveelheid werkzaamheden die daar plaatsvinden. Hoewel de vervoerder bezig is met het lobbyen voor een gelijke behandeling van passagiers- en vrachtvervoer, zoekt het bedrijf ook zelf naar manieren om in de toekomst meer stabiliteit te kunnen waarborgen.

Uitbreiding wagons

Om de doelstelling van 90% spoorpunctualiteit te halen investeert de spoorvervoerder daarom in extra middelen en structurele reserves. Dit houdt bijvoorbeeld een uitbreiding van het aantal wagons in voor reserve treinsamenstellingen, vervangende aansluitingen in het geval van grote werkzaamheden en het uitbreiden van het team van bestuurders van locomotieven die moeten optreden in het geval van plotselinge problemen.

Een andere doelstelling van de spoorvervoerder is het investeren in verschillende terminals. Zo worden er twee nieuwe terminals gebouwd in Noord-Italië die in 2025 klaar moeten zijn. Ook wordt er een nieuwe terminal gebouwd in de buurt van Warschau die vanaf eind 2022 moet gaan beginnen met opereren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement