Volgens Danser-CEO Ben Maelissa laat zowel het vervoer tussen de deepseahavens Antwerpen en Rotterdam enerzijds en de NSP-havens Gent, Vlissingen en Terneuzen anderzijds als het continentale vervoer over water een forse groei zien. Een voorbeeld van dat laatste is doorvoer van containers via Gent met kleinere schepen naar bestemmingen in Wallonië en Noord-Frankrijk als alternatief voor vervoer over de weg.

Corona

‘Interessant en spannend dat we dit ondanks de bijzondere situatie rond corona in een uitzonderlijk jaar hebben kunnen realiseren, want ze zien hier en daar toch ook wel wat afnames’, zegt Maelissa. De groep loopt het NSP-gebied momenteel zo’n twintig keer per week aan en de verwachting is dat dit aantal het komende jaar verder zal stijgen.

Het grootste deel van het totale volume betreft containervervoer van en naar de containerterminals in Rotterdam en Antwerpen, met een hoofdrol voor de laatste. Maelissa schat die verhouding op 80/20. ‘Maar ook van en naar Rotterdam zit de groei erin. We zijn twee jaar geleden begonnen met vaste afvaarten tussen Rotterdam en NSP en inmiddels zitten we op vijf vaste afvaarten per week’, zegt hij.

Topman Daan Schalck van North Sea Port is ingenomen met de snelle groei: ‘We zien dat de containerisering in de binnenvaart zich ook in onze haven verderzet. Dankzij deze modal shift rijden er al snel 100.000 vrachtwagens minder op de weg’, zegt hij.