Dat schrijft VVD-gedeputeerde Stephan Satijn (Economische Zaken) aan het Limburg parlement in een brief. Eerder dit jaar was er door het vertrokken provinciale bestuur van Limburg al een koppeling gemaakt met de kosten van de grootschalige renovatie van de landingsbaan en een beslissing over de toekomst van MAA.

‘Vrije Kwestie’

Dat nu ook een sluiting en een andere invulling van het luchthaventerrein als optie wordt aangeven heeft te maken met het feit dat na de bestuurscrisis dit voorjaar in Limburg en de vorming van een nieuw college Maastricht Aachen Airport als een ‘vrije kwestie’ is bestempeld en daarmee ‘álle opties op tafel liggen voor een uiteindelijke besluitvorming’, schrijft Satijn.

‘Dat betekent dat het college in kaart laat brengen wat de impact en de consequenties zijn van een functieverandering op het luchthaventerrein middels een alternatieve gebiedsontwikkeling.’ Het college zal tevens ‘deze vergaande variant’ laten doorrekenen ‘en als alternatieve optie’  meenemen in de maatschappelijke kosten basten analyse voor de luchthaven.

Een definitief besluit van het college zal ergens begin volgend jaar worden besproken met het Limburgse parlement, schrijft de gedeputeerde verder. ‘Daarbij zullen ook een financieel totaaloverzicht, nationale en euregionale ontwikkelingen, goede omgevingscommunicatie evenals de uitkomsten van de maatschappelijke kosten- en baten-analyse (MKBA) als belangrijke bouwstenen voor de uiteindelijke standpuntbepaling’ worden meegenomen’,  aldus de gedeputeerde.

Vrachtluchthaven

Begin van dit jaar adviseerde CDA-politicus Pieter van Geel na een lang en grondig onderzoek in opdracht van de provincie dat de toekomst van Maastricht Airport hoofdzakelijk in luchtvracht lag. Dat leverde bij een gereduceerde geluidsoverlast voor de omgeving het meeste rendement op. Voorwaarde was wel dat de luchthaven over de volledige landingsbaan van 2750 meter kon beschikken. Satijn noemt nu dit eindadvies ‘een verkenning’.

Limburg is zowel eigenaar als uitbater van de luchthaven,  dat vorig jaar als enige luchthaven in Nederland een winst behaalde. Die lag op 1 miljoen euro bij een stijging van het aantal vrachtvluchten met 70%. In totaal werd er op de luchthaven 140.000 ton overgeslagen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement