Het hof van Justitie boog zich over een zaak die door vakbeweging FNV was aangespannen tegen transportbedrijf Van den Bosch. Dat nam chauffeurs voor internationaal transport in dienst via zijn Duitse of Hongaarse vestiging en betaalde hen bijvoorbeeld een Hongaars salaris, terwijl ze opdrachten kregen uit het hoofdkantoor in Erp.

‘Het Hof heeft bepaald dat de detacheringsrichtlijn in beginsel inderdaad van toepassing is op internationale ritten die door een Nederlandse transportonderneming worden uitbesteed aan buitenlandse vervoerder,’ legt transportadvocaat Michelle Vrolijk van Vallenduuk Transport Advocaten uit. ‘Maar daarvoor geldt de voorwaarde dat er sprake moet zijn van een voldoende nauwe band het land van ontvangst. Dat zegt het Hof van Justitie heel duidelijk.’

Of die band er is, hangt af van verschillende factoren. In de uitspraak noemt het Hof de aard van de werkzaamheden, de mate waarin die werkzaamheden verband houden met het grondgebied waar de chauffeur werkzaam is en het aandeel van die werkzaamheden op het grondgebied in de vervoersdienst als geheel. Voor cabotageritten geldt de detacheringsrichtlijn wel.

Niet voldoende

Vrolijk: ‘Het feit dat die buitenlandse chauffeurs voor die opdrachten instructies of opdracht ontvangen van een Nederlandse planning en het feit dat ze in Nederland op de wagen stappen, is niet voldoende om aan te tonen dat er een nauwe band is.’

Ceo Rico Daandels van Van den Bosch voelt zich gesteund door de antwoorden van het Europese Hof. ‘Hieruit blijkt nogmaals dat wij onze internationale chauffeurs altijd op juiste wijze hebben beloond.’

Volgens Daandels is de uitkomst van vandaag een nieuwe stap naar meer duidelijkheid. ‘Vanuit de hele sector is behoefte aan heldere regels rondom de beloning van chauffeurs in het Europese wegtransport. De geldende regelgeving is complex en laat ruimte voor discussie. Met de vragenbeantwoording schept het Hof meer duidelijkheid en uniformiteit voor de hele sector.’

Loondumping

FNV heeft overigens een andere kijk op de zaak. Die vindt dat Van den Bosch het verkeerd heeft gedaan, maar zegt toch blij te zijn met het advies van het Europese Hof. ‘Door de uitspraak worden buitenlandse chauffeurs beschermd tegen loondumping’, zegt Edwin Atema van de FNV. ‘Ook worden Nederlandse chauffeurs en nette werkgevers in het internationaal transport beschermd tegen concurrentievervalsing door andere bedrijven.’

De FNV en Van den Bosch krijgen de gelegenheid te reageren op het arrest van het Europese Hof. Daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen in de zaak.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement