Dat heeft het verkeersministerie van de deelstaat volgens ingewijden laten weten aan de verkeerscommissie van het Noordrijn-Westfaalse parlement.

Volgens een bericht van onze zusterkrant Deutsche Verkehrs Zeitung ligt de planning van de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen achter op schema. Pas in het voorjaar van 2014 zou er een compleet plan op tafel kunnen liggen, waarna de aanbesteding kan plaatsvinden.

Dat zou betekenen dat pas in het najaar van 2015 met de feitelijke aanleg kan worden begonnen. Daarbij is nieuwe onzekerheid ontstaan over de kosten van het project en over de financiering daarvan. Twee jaar geleden werden de kosten op 1,34 miljard euro geraamd. Volgens onbevestigde berichten echter zou het federale verkeersministerie inmiddels van 1,6 miljard euro uitgaan.

Wat de financiering betreft, is het wachten nog op een definitieve overeenkomst van de partijen die de kosten zullen moeten dragen. Dat zijn de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de federale overheid en Deutsche Bahn.

Het bedrijfsleven in Nederland en in het Ruhrgebied dringt aan op snellere besluitvorming over het voor het vervoer over de Betuweroute belangrijke tracé. Al in 1992 hebben Duitsland en Nederland hierover een akkoord bereikt, maar het is, zeggen onder meer de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer en de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel, sindsdien nog steeds niet opgepakt.

Om de capaciteit van het tracé Emmerich-Oberhausen, dat nu slechts twee spoorbanen telt en door zowel goederen- als personentreinen wordt gebruikt, snel te vergroten, was een zogenoemde blokverdichting in het vooruitzicht gesteld. Die zou op grond van eerdere plannen al in 2013 een feit moeten zijn, maar de Nederlands-Duitse handelskamer vreest dat het later zal worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement