De socialistische vice-premier (foto) wijdde een belangrijk deel van zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie van de Zeebrugse havengemeenschap aan de situatie van het goederenvervoer per spoor in België.

Over de verdere subsidiëring van het binnenlands containervervoer via het Narcon-systeem, die tot eind februari is verlengd, was hij duidelijk: “Dit kan zo niet verder. Het goederenvervoer moet marktconform opereren. Er wordt nu reeds gespeculeerd over de verlenging van de subsidies. Ik denk dat men zich daarbij illusies maakt.

“Als de havens het goederenvervoer belangrijk vinden, zullen ze, met of zonder de NMBS, zelf initiatieven moeten nemen”, voegde hij daar in één adem aan toe. “Laat ons samen naar een structurele oplossing zoeken.”

De topmannen van de vier Vlaamse zeehavens reageerden niet afkerig op de oproep van de minister, maar stelden dat hun rol goed omlijnd moet worden en dat veel afhangt van hoe de randvoorwaarden ingevuld worden. Zij benadrukten dat er eerst gezorgd moet worden voor een verlaging van de exploitatiekosten en een verhoging van de efficiëntie.

Hun aandacht gaat in de eerste plaats uit naar het gespreid verkeer, een activiteit die spooroperatoren zelf steeds meer afbouwen.

Zie De Lloyd van 22/1.