Na een voorlopig laagste stand van 55 centimeter vrijdag bij Kaub aan de midden-Rijn is de gepeilde waterstand (Pegelstand) het afgelopen weekend opgelopen en maandag rond het middaguur op 74 centimeter gekomen. Voor dinsdag wordt een verdere stijging tot tegen de tachtig centimeter verwacht. Het ziet er echter naar uit dat de waterstand daarna weer gaat dalen.

Bij een Pegelstand van 55 centimeter kan nog maar ongeveer de helft van de containerschepen over de ondiepte bij Kaub (vlakbij de beroemde Lorelei), bij veertig centimeter nog een enkeling. Het huidige niveau van rond de 75 centimeter is overigens nog steeds uitzonderlijk laag. Binnenvaart-operators moeten ongeveer vier keer zoveel capaciteit inzetten om het normale ladingaanbod te vervoeren en brengen dan ook forse laagwatertoeslagen in rekening.

Nederland

In Nederland heeft de Rijn zaterdag bij Lobith op de allerlaagste stand ooit gestaan. Rijkswaterstaat berekende een daggemiddelde van 6,87 meter boven NAP. De laagste stand tot nu toe dateerde uit 2011 en was 6,89 meter boven NAP. Het daggemiddelde van de waterstand wordt berekend door elke tien minuten een meting te doen.

Rijkswaterstaat verwacht dat het waterpeil de komende dagen zal stijgen. Daarna wordt weer een daling voorzien, omdat er de komende week weinig regen valt in Duitsland en Zwitserland. In de Waalbocht bij Nijmegen lopen sommige schepen aan de bodem. Rijkswaterstaat geeft daarom sinds vorige week voor het eerst voor de Waal extra peilingen door, waardoor schippers de belading van hun schip beter kunnen afstemmen op de zogenoemde minst gepeilde dieptes (mgd’s).