Hoe belangrijk is de binnenvaart als modaliteit voor Zuid Limburg?

Het is een grote modaliteit. In de modal split is het aandeel containervervoer per schip rond de 35%. De haven van Rotterdam, de grootste bestemming en afzender van containervaart in Limburg, heeft de doelstelling dat te verhogen naar 45%. Als je bedenkt dat van die 28 miljoen ton vracht een groot deel in de containers zit, dan is de groeipotentie duidelijk.

Ook geografisch gezien heeft Limburg een gunstige positie. We liggen aan een volledig gekanaliseerde vaarweg richting Rotterdam en Antwerpen.

Is er groeipotentie in het bulkvervoer?

Met name in het vervoer van circulaire grondstoffen is veel groei mogelijk. Dat is gekoppeld aan de ladingstromen die Chemelot gaat vragen. Dit industriecluster gebruikt nu vooral fossiele grondstoffen die per pijpleiding worden aangevoerd. Chemelot heeft de ambitie om voor 2050 te werken met een stroom circulaire grondstoffen. Dat betekent dat er afvalstoffen moeten worden opgewerkt tot bruikbare grondstoffen. De binnenvaart kan bij uitstek in het transport daarvan een hele grote rol spelen. Al die tonnen via de weg aanvoeren gaat niet. De infrastructuur en ook de leefbaarheid van het gebied kunnen dat niet aan.

Zijn er wel voldoende schepen voor deze nieuwe ladingstromen?

Ik vertrouw hierin op de marktwerking. Je ziet dat de sector in staat is om zich te vouwen naar de vraag. Bij een stijgende capaciteitsvraag worden er schepen bijgebouwd. Die golfbeweging zie je door de jaren heen. Het is bovendien te verwachten dat het kolentransport, wat nu veel ruimte vraagt, gaat afnemen. De industriële bedrijven in Chemelot sorteren nu voor op de veranderde ladingstroom, bijvoorbeeld door te kijken via welke havens de stroom binnenkomt en waar het kan worden opgewerkt tot bruikbare grondstof. De binnenvaart groeit hierin mee.

Hoe motiveer je verladers om te kiezen voor de binnenvaart?

Wat de lading ook is, er moet in de eerste plaats een sluitende businesscase zijn. Een enkeling wil de overstap maken in het kader van duurzaamheid, ook al zijn de kosten hoger. Maar veelal moet het simpelweg rendabel zijn. Je ziet nu veel beweging in de bouwlogistiek. Producenten van bouwmaterialen krijgen te maken met kosten als zij hun uitstoot niet verminderen. In duurzamer transport zit dus winst. Soms benaderen verladers ons, maar het is ook vaak andersom. We kijken vanuit Zuid Limburg Bereikbaar naar het type bedrijven die met de binnenvaart kan samenwerken, zoals producenten van bouwmaterialen. Dat is een kwestie van contact maken en samen kijken hoe de logistieke processen zijn ingericht er waar ruimte zit om over te stappen naar de binnenvaart.

Welke modal shifts zijn er door jullie inzet gemaakt?

Binnenkort start er een pilot vanuit Maastricht waarbij balen afval naar een afvalenergiecentrale worden vervoerd. Iets dergelijks is nog niet eerder in Nederland gebeurd. De pilot moet aan de gemeente en aan de omgeving aantonen dat grote hoeveelheden afval zonder overlast kunnen worden vervoerd door de binnenvaart.

Een groot voorbeeld is de suikerbietencampagne van Cosun Beet Company. Dit jaar wordt er met tien schepen 300.000 ton suikerbieten vervoerd van Maastricht naar Dinteloord. Vorig jaar was dat tienduizenden tonnen minder en vroeger ging het allemaal per truck. Deze shift begon klein, de markt is na verloop van tijd zijn werk gaan doen. Als bedrijven eenmaal de binnenvaart gevonden hebben, dan komt er een versnelling in.

De taak van een logistiek makelaar is om partijen met elkaar in contact te brengen en ook dat dit soort zaken onder de aandacht komt in de media. Onbekend maakt onbemind. Het voordeel is evident, maar die boodschap moet dan wel worden uitgedragen.

Kunnen de vaarwegen in de provincie de modal shift wel aan?

Het is zaak om de bottlenecks en de logistieke gevolgen daarvan in kaart te brengen. Zoals de stremming bij sluizen, maar ook bijvoorbeeld de verbreding van het Julianakanaal. Daardoor kunnen er straks koppelverbanden met containers varen tussen Born en Rotterdam – een toename van capaciteit. Omdat de Maas in Limburg geschut is, is het een hele stabiele vaarweg. Met omstandigheden zoals het laagwater op de Rijn afgelopen zomer, hebben we dus minder te maken.

De logistieke ketens van nu eisen dat de binnenvaart een betrouwbare dienstverlening is. Daarvoor is een betrouwbare werking van de sluizen, zonder stremmingen, een belangrijke voorwaarde. Ook moeten de havens natuurlijk goed aansluiten op de vaarwegklasse én de logistieke behoeften van de verladers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement