Zo heb ik laatst een logistiek contract onder ogen gekregen waarbij de betrokken partijen de Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV 2014) van toepassing verklaarden. Op zich niets mis mee, maar er werd daarbij een aantal artikelen van deze LSV 2014 doorgehaald en niet van toepassing verklaard, waaronder artikel 2. In dat artikel is het volgende vastgelegd: ‘Deze voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de te verrichten logistieke activiteiten, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Andersluidende voorwaarden en voorschriften van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard door de logistieke dienstverlener. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de overeenkomst is geëindigd, deze voorwaarden van toepassing.’ Als gevolg van de genoemde doorhaling zou de LSV 2014 echter überhaupt niet van toepassing zijn geweest. Gelukkig heb ik dit nog op tijd kunnen verhinderen.

In de loop der tijd heb ik ook logistieke contracten gezien waarin stond vermeld dat er ‘other terms and conditions’ golden, maar waarin bij nadere bestudering helemaal geen condities genoemd bleken te worden, en die kennelijk dus ook helemaal niet overeen waren gekomen. Het blijkt in dergelijke gevallen vaak, dat geen Nederlands recht van toepassing is verklaard, maar bijvoorbeeld het Chinese recht. Gevaarlijk. De logistiek dienstverlener zou in het geval van schade zo niet alleen aangesproken kunnen worden voor de materiële schade aan de goederen, maar tevens voor alle daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Soms wordt in contracten tussen opdrachtgevers en wegvervoerders waarop het CMR-Verdrag van toepassing is, een hogere aansprakelijkheidslimiet overeengekomen, zoals bijvoorbeeld twee- of driemaal de CMR-limiet. Artikel 41 van het CMR-Verdrag bepaalt echter, dat elk beding nietig is dat afwijkt van de bepalingen van het verdrag. Als een geschil tussen contractpartijen over zo’n speciaal beding in een vervoerscontract voor de rechter komt, dan zal deze oordelen dat het een nietig beding is, in strijd met het verdrag, en dat het derhalve niet van toepassing is.

Logistiek dienstverleners dienen al met al goed te beseffen dat een logistiek contract de juiste bepalingen dient te bevatten. Het is belangrijk dat de betrokken partijen het met elkaar eens zijn over de inhoud van het contract en de van toepassing zijnde voorwaarden. Het luistert allemaal veel nauwer dan men in de praktijk lijkt te denken. Het is, kortom, verstandig om logistieke contracten juridisch te laten toetsen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement