Het is aan Brussel om die woorden in de oren te knopen. Of in ieder geval aan de gezamenlijke overheden van de Rijn­oeverstaten. De gevolgen van het laagwater zijn geen verrassing, denk maar terug aan 2018. Toch blijft een structurele oplossing voor de knelpunten op infrastructureel niveau uit. Terwijl het belang van de binnenvaart voor het klimaat en de modal shift wel steeds wordt onderstreept door de politiek.

Door het laagwater zit de industrie langs de Rijn in Duitsland nu klem met de toelevering van grondstoffen. Het land maakt zich bovendien zorgen of er wel voldoende elektriciteit kan worden opgewekt. De problemen zijn nu al voelbaar. Als de droogte aanhoudt, komt de binnenvaart op de Rijn, die zorgt voor de toevoer van kolen en andere grondstoffen, toch echt stil te liggen.

Daarom kwam in Duitsland afgelopen maandag een groepje vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de industrie en de politiek bijeen om het laagwater te bespreken. De uitkomst: de instelling van een ‘Beschleunigungskommission’, een versnellingscommissie die de problemen moet oplossen. De snelle actie komt uit het ‘Actieplan Laagwater Rijn’ uit 2019 dat nu uit de la is gehaald. In dat plan staat bijvoorbeeld dat de voorspelling van de waterstanden nauwkeuriger moet gaan gebeuren, zodat het binnenvaartvervoer beter vooruit te plannen is.

Het Duitse verkeersministerie gaat ook onderzoeken of de bouw van minder diep gelegen schepen financieel kan worden ondersteund. De industrie is ondertussen aangewezen op het aanleggen van grotere voorraden grondstoffen voor als het water een volgend jaar onverhoopt opnieuw laag staat. Maar met de infrastructurele maatregelen uit het Bundesverkehrswegenplan 2030 gebeurt voorlopig dus helemaal niets.

De problemen door het laagwater zijn niet exclusief voor Duitsland. Vorige week dreigde in Nederland eenrichtingsverkeer op de IJssel en een sluiting van de Twentekanalen. Door het beschikbare water slim rond te pompen, zijn die maatregelen voorlopig afgewend. Maar met de droogte is het nog niet gedaan. Het is tijd voor maatregelen die op lange termijn een structurele oplossing bieden. We kunnen echt beter dan het huidige pappen en nathouden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement