Er lopen in deze procedure twee vragen door elkaar. De eerste is: hoe zit het nu precies met de uitleg van de regels over detachering in het wegvervoer? En de tweede vraag is vervolgens of dat ook betekent dat Van den Bosch zich schuldig heeft gemaakt aan sociale dumping van buitenlandse chauffeurs. De beantwoording van die vragen is inmiddels verworden tot een hete aardappel, die de afgelopen jaren is doorgegeven van het gerechtshof naar de Hoge Raad en van de Hoge Raad naar het Europese Hof van Justitie. Met het advies van de EU-rechtbank in Luxemburg onder de arm heeft de Hoge Raad nu antwoord gegeven op vraag één, maar de behandeling van de tweede vraag weer terugverwezen naar een andere rechter.

De problematiek is zo ingewikkeld, dat de rechters het tot nu toe ook niet met elkaar eens bleken te zijn. Bij de ene uitspraak kon in Erp de vlag uit, bij de andere op het hoofdkantoor van de FNV. Nu vieren zowel de vakbond als Van den Bosch het vonnis van de Hoge Raad als een overwinning. In hun officiële reacties laten de kemphanen allebei weten blij te zijn en zich gesteund te voelen door de uitspraak. Snapt u het nog?

Er is veel aan te merken op transportbedrijven die de mazen van de wet opzoeken om hun chauffeurs maar zo weinig mogelijk te hoeven betalen. Zeker als dat leidt tot erbarmelijke werk- en leefomstandigheden voor chauffeurs, waar we maar al te vaak voorbeelden van hebben gezien. De vraag is echter of je van een transportbedrijf kunt verwachten dat ze de regels kennen en weten te interpreteren als de rechtspraak kennelijk jaren nodig heeft goed van fout te onderscheiden. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt voor de Hongaarse truckers bij Van den Bosch. Nog belangrijker is dat de rechter nu eens klip en klaar duidelijk maakt wat wel kan en wat niet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement