Dat is de trieste conclusie van de NT-coverstory deze maand. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is echt aan zet om het gelijke speelveld te handhaven. Want waar de Nederlandse truckers in landen als Frankrijk geregeld aangehouden worden door lokale inspecteurs die op alle slakken zout leggen, is de kans dat een buitenlandse chauffeur in Nederland wordt aangehouden vrijwel nihil.

En wanneer de ILT wel een keer een echte wegcontrole uitvoert, zijn de resultaten meteen schrikbarend en blijkt dan dat vrijwel de helft van de gecontroleerde chauffeurs in overtreding is. Het is onbegrijpelijk dat de ILT hierdoor niet wakker schrikt en het controlebeleid niet aanpast.

Het is hoognodig dat het ministerie zich weer eens afvraagt waarom we eigenlijk regels hebben voor vrachtwagenchauffeurs. Ze zou dan moeten concluderen dat die er zijn om ervoor te zorgen dat chauffeurs niet als werkslaven worden ingezet en om te garanderen dat slechte werkgevers niet met veel lagere kosten kunnen werken dan werkgevers die wel goed voor hun chauffeurs zorgen. Als het om de uitvoering gaat, is er niet altijd verschil tussen de buitenlandse en de Nederlandse chauffeurs. Juist daarom is het belangrijk dat erop gecontroleerd wordt dat vervoerders niet op illegale wijze kostenvoordelen behalen ten opzichte van hun concurrenten.

De leefomstandigheden van met name buitenlandse truckers zijn soms schrikbarend. Ze zijn maanden van huis – de vraag is of de terugkeerplicht hier verandering in brengt – en ze maken enorm lange werkweken die in Nederland door hun werkgever niet altijd betaald worden volgens de geldende cao’s. Gelukkig zijn de omstandigheden voor de meeste Nederlandse chauffeurs een stuk professioneler, een feit waar het chauffeurs­tekort zeker aan heeft bijgedragen. Maar buitenlandse en Nederlandse chauffeurs concurreren wel met elkaar, zeker als de markt weer wat in gaat zakken en er overcapaciteit ontstaat.

De Inspectie is ervoor verantwoordelijk dat buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die in Nederland rijden minimaal aan de maatstaven van het Europese Mobiliteitspakket voldoen, want er is helaas niemand anders die hen in bescherming neemt. Hoog tijd dat de ILT haar taak serieus neemt. Het huidige bureautoezicht is vooral goed voor de statistieken, terwijl er niets wezenlijks verandert.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement