Arbo Unie: kwart van verzuimdagen personeel komt door stress

psychisch verzuim

De Arbo Unie vreest dat in 2030 weleens een derde van de werkenden door stressgerelateerde klachten zou kunnen uitvallen. De toestand is nu al alarmerend, vindt de organisatie. “In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim.”

Foto: Shutterstock

Dergelijk verzuim komt bij alle leeftijden voor en gaat ook overal omhoog, maar het meest bij mensen tussen de 25 en 45 jaar. Verzuim door een psychische oorzaak duurt ook langer, het kost gemiddeld tien dagen meer dan vijf jaar geleden.

In absolute zin verzuimen er weliswaar minder werknemers dan eerder, maar degenen die zich ziek melden blijven langer weg. Daardoor zijn er netto toch meer verzuimdagen.

Psychisch verzuim

“De verzuimduren zijn langer voor alle oorzaken, ook lichamelijke klachten. Het netto aantal verzuimdagen voor lichamelijk verzuim is de afgelopen vijf jaar min of meer stabiel. Maar het aandeel van psychisch verzuim wordt steeds groter”, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij heeft met de unie extra zorgen om de groep tot 25 jaar, waar ook een grote toename van psychische klachten te zien is. “De toename van psychische problemen bij jeugd en adolescenten kan te maken hebben met de druk van social media. Maar wellicht ook met maatschappelijke framing; klachten als verdriet of somberheid krijgen eerder dan vroeger het stempel psychisch probleem. Op de werkvloer speelt het personeelstekort mogelijk een rol. Daardoor krijgen jongeren geen goede ondersteuning.”

Willem van Rhenen, deskundige op het gebied van stress en als ‘chief health officer’ verbonden aan Arbo Unie, wijst erop dat werkgevers al een beetje kunnen helpen hun werknemers op de been te houden door “minder controle, meer erkenning en waardering, juist in tijden van krapte”.

Arbo Unie: kwart van verzuimdagen personeel komt door stress | NT

Arbo Unie: kwart van verzuimdagen personeel komt door stress

psychisch verzuim

De Arbo Unie vreest dat in 2030 weleens een derde van de werkenden door stressgerelateerde klachten zou kunnen uitvallen. De toestand is nu al alarmerend, vindt de organisatie. “In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26 procent van het totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim.”

Foto: Shutterstock

Dergelijk verzuim komt bij alle leeftijden voor en gaat ook overal omhoog, maar het meest bij mensen tussen de 25 en 45 jaar. Verzuim door een psychische oorzaak duurt ook langer, het kost gemiddeld tien dagen meer dan vijf jaar geleden.

In absolute zin verzuimen er weliswaar minder werknemers dan eerder, maar degenen die zich ziek melden blijven langer weg. Daardoor zijn er netto toch meer verzuimdagen.

Psychisch verzuim

“De verzuimduren zijn langer voor alle oorzaken, ook lichamelijke klachten. Het netto aantal verzuimdagen voor lichamelijk verzuim is de afgelopen vijf jaar min of meer stabiel. Maar het aandeel van psychisch verzuim wordt steeds groter”, zegt Corné Roelen, bedrijfsarts bij Arbo Unie en hoogleraar bedrijfsgeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Hij heeft met de unie extra zorgen om de groep tot 25 jaar, waar ook een grote toename van psychische klachten te zien is. “De toename van psychische problemen bij jeugd en adolescenten kan te maken hebben met de druk van social media. Maar wellicht ook met maatschappelijke framing; klachten als verdriet of somberheid krijgen eerder dan vroeger het stempel psychisch probleem. Op de werkvloer speelt het personeelstekort mogelijk een rol. Daardoor krijgen jongeren geen goede ondersteuning.”

Willem van Rhenen, deskundige op het gebied van stress en als ‘chief health officer’ verbonden aan Arbo Unie, wijst erop dat werkgevers al een beetje kunnen helpen hun werknemers op de been te houden door “minder controle, meer erkenning en waardering, juist in tijden van krapte”.