Jullie kunnen de boer op met 1,4 miljoen vierkante meter aan logistieke ruimte. Ziet u genoeg belangstelling vanuit het bedrijfsleven om zoveel grond te kunnen gaan vullen?

Aan die belangstelling ontbreekt het bepaald niet. In het oorspronkelijke bestemmingsplan wordt uitgegaan van aanleg in vier fases, uitgesmeerd over een periode van vijftien jaar, maar de interesse is dermate groot, dat we al drie van die vier fases snel zouden kunnen realiseren. De vraag is meer, hoe we dat kunnen laten rijmen met het bestemmingsplan, aangezien we die geplande fasering niet zomaar mogen loslaten. We zijn erover in gesprek met gemeenten en met de provincie, hoe we daar een versnelling in aan kunnen brengen. Feit is dat de wereld er nu heel anders uitziet dan toen vijf jaar geleden het eerste uitvoeringsbesluit voor het Logistiek Park sneuvelde. In de plannen van toen gingen we uit van warehouses van maximaal 5 hectare en van nog kleinere kavels. Nu hebben we contact met bedrijven die warehouses van 200.000 vierkante meter of meer willen komen bouwen.

U bedoelt zeker 200.000 vierkante meter gróndoppervlakte?

Nee hoor, echt 200.000 vierkante meter warehouse. Enorme reuzen. Projecten met een ruimtebeslag van 25 à 30 hectare. Twee partijen waarmee we nu in onderhandeling zijn, zouden elk in hun eentje een complete fase kunnen vullen. En een derde fase kan door twee andere bedrijven ingevuld worden, zoals het er nu naar uit ziet. En een vijfde mogelijke gebruiker heeft zich ook al gemeld.

Kunt u al namen noemen?

Het is geen geheim dat Moerdijk en DSV een goede band met elkaar hebben. DSV is een bedrijf dat graag wil groeien, iets wat we tot nu toe op onze bestaande terreinen gefaciliteerd hebben. Verder kan ik alleen maar in zijn algemeenheid aangeven dat het Logistiek Park bedoeld is voor logistiek op Europese, internationale schaal. Dat is in het bestemmingsplan al van begin af aan de bedoeling geweest: grootschalige, internationale bedrijven trekken die werkgelegenheid en toegevoegde waarde bieden. Logistieke bedrijven, verladers. En daar hoort absoluut geen e-commerce bij, geen business to consumer-bedrijven, geen loodsen van supermarktketens die met vrachtwagens naar filialen in het hele land rijden. Maar bijvoorbeeld wel een Europees distributiecentrum van – pakweg – Lidl dat nationale dc’s van andere landen bevoorraad.

Iemand zei tegen me: je zult het wel jammer vinden dat Bol.com niet naar Moerdijk komt. Ik antwoordde dat ik daar totaal niet rouwig om ben. Zo’n e-commerce-onderneming met veel distributiebewegingen over de weg heeft voor de haven van Moerdijk geen waarde. We hebben in Moerdijk een grote modal shift-doelstelling. Het liefst zien we bedrijven die veel per spoor en binnenvaart doen en waarvan ook onze shortsea-verbindingen kunnen profiteren. We hebben shortseadiensten op Scandinavië, de UK, Spanje en hebben ook een oogje op Ierland en de Baltics.

Wanneer verwacht u de eerste feestelijke opening op jullie Logistiek Park?

We rekenen erop dat we volgend jaar rond deze tijd aan het bouwen zijn en dan in 2022 het eerste lintje door kunnen knippen. Door de definitieve uitspraak van de Raad van State hebben partijen nu de zekerheid die ze wilden. Maar pas als ze bij het kruisje hebben getekend en de champagnefles open kan, kunnen we verdere namen noemen.

Die toegevoegde waarde die u van de bedrijven wilt zien, wat moeten we ons daar verder bij voorstellen?

Het maakte ons in Moerdijk enkele jaren geleden wel een beetje trots toen de toenmalige minister Schultz van Haegen in haar toespraak op het Havencongres van Amsterdam een voorbeeld uit Moerdijk aanhaalde om uit te leggen wat toegevoegde waarde nou eigenlijk is. Ze vertelde over een grote blauwe loods in Moerdijk waar gitaren in elkaar werden gezet die elke dag door dertien gitaarstemmers werden bespeeld om te controleren of er mooie muziek mee te maken viel. Nou, die loods staat er nu nog steeds, en het aantal gitaarstemmers dat er over de vloer komt, is inmiddels gegroeid tot 25 per dag. Toegevoegde waarde kan van alles zijn. Zo hebben we in Moerdijk ook de grootste bananenrijperij van Europa. En ben je weleens op reis geweest in de VS, en heb je daar een flesje Heineken in handen gehad? Dan móet dat een flesje uit Moerdijk zijn geweest. Een haven is altijd een plek vol van dat soort verhalen. Op Logistiek Park Moerdijk willen we weer mooie nieuwe verhalen schrijven.

Jullie gaan straks dus kolossale dc’s neerzetten, maar het grote publiek, en ook politiek Den Haag, hebben juist schoon genoeg van wat de ‘verdozing’ wordt genoemd.

Juist vanwege hun grote waarde en vanwege die verhalen die ik net noemde, vind ik die discussie over dozen jammer. In onze plannen hebben we al vanaf het begin aangegeven géén schreeuwerige dozen te willen. We hadden op het oog om rust te creëren in de kleurstellingen en eenheid uit te stralen door verscheidene panden te omgeven met een uniforme gevel, maar dat plan is achterhaald omdat de afzonderlijke gebouwen al zo groot van zichzelf zullen worden. We gaan ons er echt hard voor maken om tot een mooie, duurzame inpassing in het landschap te komen.

In hoeverre kunnen jullie toch nog last krijgen van de stikstofregels?

Helemaal niet. Hoe we het Logistiek Park ook gaan invullen, door de vergunningen die we nu hebben gekocht, hebben we dat probleem getackeld. Voor de logistieke sector in zijn algemeenheid blijft stikstof echter een groot probleem. Ook in Moerdijk gaat de vlag uit als het volgende kabinet straks snel met oplossingen zou weten te komen om aan dit debacle een einde te maken.

Moerdijk kruipt straks dichterbij Lage Zwaluwe. Nog plannen voor een spoorterminal daar?

Voor werknemers ontstaat straks zo wel een goede openbaar vervoer-connectie die de rest van Moerdijk altijd heeft ontbeerd, maar voor vracht komt daar geen spoorterminal, nee. Het Logistiek Park zal voor spoorvervoer gebruik maken van de railterminal van CCT (Combined Cargo Terminals, het overslagbedrijf in de haven, PJ). Die krijgt met subsidie een grote capaciteitsverhoging en wordt geschikt voor treinen van 740 meter. In de tweede fase van het Logistiek Park is de aanleg van een interne baan gepland, een snelle dedicated verbinding waarover trucks en terminaltrekkers naar het haven- en industrieel complex kunnen rijden. De eerste fase van het Park begint overigens aan de A17-zijde, de vierde fase komt aan de A16-kant. Voor die fase is nog het meeste werk aan de winkel omdat er nog bommen en granaten opgeruimd moeten worden, zowel Duitse als Engelse. In de Tweede Wereldoorlog is in het gebied veel gevochten. Dat opruimen heeft tijd nodig. We zijn wel vier jaar verder eer dát klaar is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement