Dit vertraagt volgens de regio Groningen de verduurzaming van de industrie. Ook zijn de plannen volgens de partijen slecht voor de opbouw van een waterstofeconomie in het Noorden. Dit schrijven het havenbedrijf en de werkgeversorganisatie in een brandbrief aan de Tweede Kamer in reactie op een onlangs verschenen brief van het kabinet over ‘Verkenning Aanlanding Wind op Zee 2030’ (ook wel VAWOZ).

Oorspronkelijk zou de aanleg van stroomkabels voor de windparken het Waddengebied doorkruisen. Het kabinet gaat nu onderzoeken hoe de stroomkabels op een andere manier kunnen worden aangelegd. Hierdoor is de bouw van beide windparken uitgesteld met zeker 8 tot 9 jaar.

Waterstofambities lopen gevaar

De huidige plannen staan volgens de twee partijen ‘volledig haaks op de verduurzaming van de industrie en de afspraak uit het Nationaal Programma Groningen dat Groningen de energieprovincie van Nederland blijft.’

Door de kabinetsplannen lopen de waterstofambities in het Noorden gevaar. ‘Wind op zee is cruciaal voor de transitie van de industrie en de ontwikkeling van een waterstofeconomie, waar tot 2030 9 miljard aan investeringen staan gepland die duizenden banen genereren’, zo schrijven de twee partijen.

Voor het noordelijk industriecluster lijkt de komst van de windparken broodnodig. Volgens de briefschrijvers voorziet de industrie een aanzienlijke groei in elektriciteitsgebruik door het omschakelen van fabrieken naar elektriciteit, de productie van waterstof en de bouw van nieuwe bedrijven.

‘In 2030 zal al zestien keer meer elektriciteit nodig zijn dan in 2020. Het opschuiven van het windpark Ten Noorden van de Wadden heeft daarmee een direct effect op het realiseren van de klimaatopgave’, aldus de briefschrijvers. ‘De vraag naar stroom blijft onverminderd groot en groeit, dus elk jaar uitstel van het windpark betekent meer fossiele opwek met CO2-emissies als gevolg. Als de 700 megawatt van het windpark TNW fossiel wordt opgewekt, betekent dat elk jaar tot 2.240.000 ton CO2 die vrijkomt.’

Gaswinning stopt

Daarnaast wijzen de briefschrijvers er op dat de gaswinning in Groningen binnenkort stopt. Zij vragen daarom dan ook wat de status is van het 10 gigawatt windpark met aanlanding in de Eemshaven. ‘Hiermee kunnen tienduizenden banen uit de gassector behouden blijven en kunnen er nog eens tienduizenden nieuwe banen bijkomen.’

In het Nationaal Programma Groningen is afgesproken dat Groningen dé energieprovincie van Nederland blijft. ‘Juist de VAWOZ is een beleidskeuze waar rekening gehouden kan worden met de toekomst van Groningen als energieprovincie van Nederland. Daar lijkt nu geen sprake van omdat er veel te weinig en te laat perspectief wordt geboden op wind op zee’, zo valt te lezen in de brief. Het Groningse havenbedrijf en de werkgeversorganisatie SBE roepen de Tweede Kamer en het Rijk dan ook op om zich te houden aan de afspraken die zijn gemaakt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement