Om te bepalen of een groot en diepstekend schip veilig van en naar de haven kan varen, berekent de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) of er voldoende afstand is tussen de onderzijde van een schip en de bodem van de vaarweg.

De kielspeling moet de kans op bodemraking of vastlopen van een schip zo gering mogelijk maken. Deze afstand is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de belading en de snelheid van het schip, het tij, de golfslag, de wind en de stroming. Daarnaast moeten diepliggende schepen rekening houden met bodemverhogingen in de vaargeul.

Nu berekent de GNA de vaarvensters voor schepen met bestemming North Sea Port en Antwerpen nog op basis van het voorspelde getij. Ze houdt daarbij geen rekening met dynamische factoren. Dat gebeurt wel bij de berekening van dynamische kielspeling, waardoor schepen in veel gevallen een ruimer en meer flexibel venster krijgen om aan te lopen of zwaarder beladen kunnen worden. Aangezien het systeem de toegankelijkheid van een haven vergroot, levert het een concurrentievoordeel op. Ook de veiligheid gaat erop vooruit, omdat dynamische kielspeling rekening houdt met uitzonderlijke weersomstandigheden.

Meetreizen

Om aan de vooropgestelde veiligheidsvereisten te voldoen, moet de berekening uiterst betrouwbaar zijn. Dat vereist een grote hoeveelheid aan gegevens om het systeem af te stellen en te controleren. Daarom moesten de ontwikkelaars meetreizen met containerschepen en tankers organiseren, de resultaten daarvan analyseren en ze aan de berekeningen toetsen.

De GNA gebruikt dynamische kielspeling al enkele maanden parallel met het traditionele, statische systeem. Zo kunnen de mensen die het systeem zullen gebruiken er al ervaring mee opbouwen. Een dezer dagen wordt het systeem effectief in gebruik genomen, voorlopig alleen voor bulkvaart op het zeetraject van en naar Vlissingen Oost. Na drie en twaalf maanden vinden er evaluaties plaats om eventueel bij te sturen.

De daaropvolgende stap is het toepassen van dynamische berekening op de bulkvaart van en naar Antwerpen voor het zeetraject. Later kan het systeem nog uitgebreid worden naar alle vaarten op het zeetraject.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement