‘Het enige wat we doen is bootje leeg, of bootje vol’

Zwols havenondernemer van het jaar

Jan Mark Oosterhuis is uitgeroepen tot havenondernemer van het jaar 2021 in Port of Zwolle. Hij is directeur en mede-eigenaar van Op- en Overslag Meppel. Oosterhuis volgt met zijn eretitel Peter Korpershoek op.

Foto: Port of Zwolle

De bekendmaking van de havenondernemer van het jaar gebeurde tijdens het jaarlijkse Havendiner Regio Zwolle. Oosterhuis kreeg de award uitgereikt door Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Koen Overtoom, ceo van Port of Amsterdam. Tijdens de uitreiking toonde Oosterhuis zich de meest bescheiden terminal-operator ooit. ‘Het enige wat we doen is bootje leeg, of bootje vol.’

De jury meldt dat een belangrijke overweging voor je verkiezing is, dat je nauw betrokken bent bij een pilot om restafval via de binnenvaart van Limburg naar Drenthe te vervoeren, waar het op een duurzame manier gerecycled wordt. Vertel.

In Limburg en Duitsland zijn veel overstromingen geweest. Daar is ontzettend veel restafval in de vorm van slib overgebleven, daar kunnen ze geen kant mee op. De lokale verwerkers zitten helemaal vol. Dus dat willen we dan naar Noord-Nederland vervoeren per schip. Wij regelen dan de overslag van schip naar vrachtwagen om het vervolgens in Noord-Nederland te kunnen verwerken.

Daarnaast heb je de prijs volgens de jury verdiend vanwege je lobby voor de verbreding en verdieping van het sluiscomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Wat is daar je rol?

De gemeente Meppel gaat hieraan meebetalen. Veel burgers hadden daar twijfels bij, omdat vooral Kampen en Zwolle in hun ogen profiteren. Die zeeschepen komen natuurlijk nooit in Meppel. Ik was er wel openlijk voorstander van en heb dat onder meer uitgedragen via de lokale pers. Want de verbreding van de Kornwerderzandsluis is ook goed voor de werkgelegenheid in de hele provincie Drenthe. Bovendien profiteren lokale ondernemers van lading die per zeeschip aankomt.

Hoe dan precies?

Bijvoorbeeld veevoer komt nu vaak per schip aan in Rotterdam of Amsterdam. Zoals maïs, tarwe. Als je zulke lading voor Noord-Nederland kan overladen aan het IJsselmeer in plaats van in het westen, dan kun je met minder binnenvaartschepen de lading door transporteren naar Meppel. Dat is een stuk interessanter voor de agrarische ondernemingen in Noord-Nederland omdat je in minder tijd meer kunt vervoeren.

De jury had het ook nog over het belang van de verdieping van het Meppelerdiep voor Meppel. Hoe zit dat?

Het Meppelerdiep is een stuk water van Zwartsluis naar Meppel. Die voldoet maar net aan de minimale diepgang. Hij slibt dicht, dus de schepen kunnen nooit met meer dan 3,5 meter diepgang varen. Er wordt wel wat gebaggerd, maar dat is vooral plaatselijk. We hebben hier schepen van 110 meter lengte voor de wal liggen. Die kunnen nu 3200 ton lading meenemen. Toch nemen ze meestal maar zo’n 2500 ton mee, afhankelijk van de waterstand. Als we het Meppelerdiep nu wat dieper maken, krijgt een schipper meer waar voor zijn geld. Hij betaalt havengelden op basis van de maximale lading van een schip, terwijl hij dat niet kan laden vanwege het gebrek aan diepte. Dan motiveer je schippers niet echt om naar Meppel te gaan.

Op- en Overslag Meppel is vooral actief in op- en overslag van verschillende wegenbouwproducten en afvalstoffen. Een familiebedrijf?

Ja, ik heb het met mijn broers en zussen. Mijn vader is ooit met Oosterhuis BV begonnen in het loonwerk voor de agrarische sector. Dat is uitgegroeid in de aannemerij en grond-, weg- en waterbouw. Vijf jaar geleden kwam dit terrein in Meppel aan het water vrij. Dat vonden we interessant, omdat we dan ook overslag kunnen doen voor onze aannemerij, zoals zand uit het IJsselmeer dat we aan- en verkopen. En voor externe klanten, zoals basalt en Elbe split voor een natuursteenhandelaar in Hoogeveen. We werken met twee loskranen. Ook slaan we veel verbrandingsslakken over.

Verbrandingsslakken?

Dat is een overblijfsel van de vuilverbranding. Zeg maar het resultaat van het waste-to-energy proces, waarbij huisvuil wordt verbrand voor de opwekking van stroom en warmte. Het is een grijze, cementachtige massa, grof van structuur. Daar worden materialen uitgehaald en hergebruikt, bijvoorbeeld voor fundering van wegenbouw.

Zie je ook nog kansen voor containeroverslag?

Niet echt. Dan zouden we flink moeten investeren in andere machines. We hebben vloeistofdichte terreinen, dat is voor containeroverslag niet nodig. Daardoor is het terrein eigenlijk te duur voor opslag van containers. Bovendien heeft Meppel al een containerterminal via MCS. Dus wij blijven ons richten op overslag van grond- en afvalstoffen. En we verhuren onze kade regelmatig, bijvoorbeeld als er een groot jacht in het water gelegd moet worden of als een houthandelaar rechtstreeks hout vanaf een vrachtwagen met eigen kranen op een schip wil laden.

‘Het enige wat we doen is bootje leeg, of bootje vol’ | NT

‘Het enige wat we doen is bootje leeg, of bootje vol’

Zwols havenondernemer van het jaar

Jan Mark Oosterhuis is uitgeroepen tot havenondernemer van het jaar 2021 in Port of Zwolle. Hij is directeur en mede-eigenaar van Op- en Overslag Meppel. Oosterhuis volgt met zijn eretitel Peter Korpershoek op.

Foto: Port of Zwolle

De bekendmaking van de havenondernemer van het jaar gebeurde tijdens het jaarlijkse Havendiner Regio Zwolle. Oosterhuis kreeg de award uitgereikt door Annet Koster, directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en Koen Overtoom, ceo van Port of Amsterdam. Tijdens de uitreiking toonde Oosterhuis zich de meest bescheiden terminal-operator ooit. ‘Het enige wat we doen is bootje leeg, of bootje vol.’

De jury meldt dat een belangrijke overweging voor je verkiezing is, dat je nauw betrokken bent bij een pilot om restafval via de binnenvaart van Limburg naar Drenthe te vervoeren, waar het op een duurzame manier gerecycled wordt. Vertel.

In Limburg en Duitsland zijn veel overstromingen geweest. Daar is ontzettend veel restafval in de vorm van slib overgebleven, daar kunnen ze geen kant mee op. De lokale verwerkers zitten helemaal vol. Dus dat willen we dan naar Noord-Nederland vervoeren per schip. Wij regelen dan de overslag van schip naar vrachtwagen om het vervolgens in Noord-Nederland te kunnen verwerken.

Daarnaast heb je de prijs volgens de jury verdiend vanwege je lobby voor de verbreding en verdieping van het sluiscomplex in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Wat is daar je rol?

De gemeente Meppel gaat hieraan meebetalen. Veel burgers hadden daar twijfels bij, omdat vooral Kampen en Zwolle in hun ogen profiteren. Die zeeschepen komen natuurlijk nooit in Meppel. Ik was er wel openlijk voorstander van en heb dat onder meer uitgedragen via de lokale pers. Want de verbreding van de Kornwerderzandsluis is ook goed voor de werkgelegenheid in de hele provincie Drenthe. Bovendien profiteren lokale ondernemers van lading die per zeeschip aankomt.

Hoe dan precies?

Bijvoorbeeld veevoer komt nu vaak per schip aan in Rotterdam of Amsterdam. Zoals maïs, tarwe. Als je zulke lading voor Noord-Nederland kan overladen aan het IJsselmeer in plaats van in het westen, dan kun je met minder binnenvaartschepen de lading door transporteren naar Meppel. Dat is een stuk interessanter voor de agrarische ondernemingen in Noord-Nederland omdat je in minder tijd meer kunt vervoeren.

De jury had het ook nog over het belang van de verdieping van het Meppelerdiep voor Meppel. Hoe zit dat?

Het Meppelerdiep is een stuk water van Zwartsluis naar Meppel. Die voldoet maar net aan de minimale diepgang. Hij slibt dicht, dus de schepen kunnen nooit met meer dan 3,5 meter diepgang varen. Er wordt wel wat gebaggerd, maar dat is vooral plaatselijk. We hebben hier schepen van 110 meter lengte voor de wal liggen. Die kunnen nu 3200 ton lading meenemen. Toch nemen ze meestal maar zo’n 2500 ton mee, afhankelijk van de waterstand. Als we het Meppelerdiep nu wat dieper maken, krijgt een schipper meer waar voor zijn geld. Hij betaalt havengelden op basis van de maximale lading van een schip, terwijl hij dat niet kan laden vanwege het gebrek aan diepte. Dan motiveer je schippers niet echt om naar Meppel te gaan.

Op- en Overslag Meppel is vooral actief in op- en overslag van verschillende wegenbouwproducten en afvalstoffen. Een familiebedrijf?

Ja, ik heb het met mijn broers en zussen. Mijn vader is ooit met Oosterhuis BV begonnen in het loonwerk voor de agrarische sector. Dat is uitgegroeid in de aannemerij en grond-, weg- en waterbouw. Vijf jaar geleden kwam dit terrein in Meppel aan het water vrij. Dat vonden we interessant, omdat we dan ook overslag kunnen doen voor onze aannemerij, zoals zand uit het IJsselmeer dat we aan- en verkopen. En voor externe klanten, zoals basalt en Elbe split voor een natuursteenhandelaar in Hoogeveen. We werken met twee loskranen. Ook slaan we veel verbrandingsslakken over.

Verbrandingsslakken?

Dat is een overblijfsel van de vuilverbranding. Zeg maar het resultaat van het waste-to-energy proces, waarbij huisvuil wordt verbrand voor de opwekking van stroom en warmte. Het is een grijze, cementachtige massa, grof van structuur. Daar worden materialen uitgehaald en hergebruikt, bijvoorbeeld voor fundering van wegenbouw.

Zie je ook nog kansen voor containeroverslag?

Niet echt. Dan zouden we flink moeten investeren in andere machines. We hebben vloeistofdichte terreinen, dat is voor containeroverslag niet nodig. Daardoor is het terrein eigenlijk te duur voor opslag van containers. Bovendien heeft Meppel al een containerterminal via MCS. Dus wij blijven ons richten op overslag van grond- en afvalstoffen. En we verhuren onze kade regelmatig, bijvoorbeeld als er een groot jacht in het water gelegd moet worden of als een houthandelaar rechtstreeks hout vanaf een vrachtwagen met eigen kranen op een schip wil laden.