Met de Douane zijn eind juni 2022 al afspraken gemaakt over de aansluiting van de Rijksinspectieterminal op de CER.  Havenbedrijf Rotterdam gaat nu de aansluitingen tot de terreinen en de verbinding met de gesloten transportroute realiseren. Gesprekken met andere containerbedrijven op de Maasvlakte lopen nog, meldt HbR-woordvoerster Sigrid Hesselink.

Opvallend is dat met APM nog geen concrete gesprekken of onderhandelingen gaande zijn. ‘We willen de baan op relatief korte termijn openstellen, dus we starten nu om de baan gefaseerd in gebruik te nemen met de partijen die het meest geïnteresseerd zijn.’

Uitwisseling containers

De CER is een gesloten interne baan voor de uitwisseling van containers tussen terminals, containerdepots, distributiecentra en douanefaciliteiten (in het geval van een inspectie), aangelegd door het havenbedrijf. Het betreft een ongeveer 17 kilometer lang gesloten wegennetwerk, dat op de Maasvlakte een groot deel van de terminals, depots, distributiecentra en de Rijksinspectieterminal met elkaar moet gaan verbinden. Vervoerders hebben de mogelijkheid om via bemand vervoer over de baan te gaan rijden.

De zeventien kilometer lange CER zelf is al een jaar klaar, compleet met viaducten en aftakkingen naar de verschillende terminals. Alleen houden die aftakkingen op een steenworp van de hekken van de verschillende terminals op omdat er nog geen overeenkomsten waren gesloten met de terminals over de aansluitingen en het tarief voor gebruik van de interne baan. Dat is nu met de eerste partijen wel het geval.

‘De opdrachtgevers – dit kunnen terminals, rederijen, depots, distributiebedrijven en douane zijn – kunnen eigen vervoerders gebruik laten maken van de CER na het afsluiten van de gebruiksovereenkomst’, licht Hesselink toe. ‘We stellen geen maximum aan het aantal vervoerders dat op de CER mag rijden. Iedere vervoerder die aan de voorwaarden van de CER User Agreement voldoet krijgt toegang tot de CER-baan.’

Tarief

De kosten voor het vervoer bestaan dan uit het tarief voor de transporteur – te bepalen door marktpartijen onderling- en een vergoeding voor gebruik van de interne baan; de zogenaamde ‘infra-charge’. Dit tarief is 5 euro per voertuig voor een voertuig tot en met 4 teu en 17,50 euro per voertuig voor een voertuig van 5 tot en met 10 teu (prijspeil 2022), kondigt Hesselink aan.

De ingebruikname van de CER zal gefaseerd verlopen. ‘We verwachten in de beginfase dat, na een aantal aansluitingen, er een paar 100.000 teu over de CER zullen rijden. Daarna, bij gebleken succes en doorontwikkeling en optimalisatie van het product, is de verwachting dat dit verder zal stijgen.’

De afgelopen maanden zijn gebruikt om de voorwaarden van de aansluit- en gebruiksovereenkomsten op te stellen en de overeenkomsten af te sluiten met de verschillende partijen. Allard Castelein, ceo Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het commitment van deze eerste partijen onderschrijft de belangrijke rol van de CER in het toekomstbestendig maken van het containercluster in de Rotterdamse haven.’

Reacties

Ronald Lugthart, ceo RWG: ‘De totstandkoming van de CER speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van de Rotterdamse Haven met als doel groei, optimalisatie en efficiënte uitwisseling 24/7 van containers voor alle logistieke dienstverleners en stakeholders.’

Kees Groeneveld, voorzitter Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC): ‘Efficiënte afhandeling van ladingstromen is voor containerrederijen van groot belang bij het kiezen van hun aanloophavens. De CER biedt meer veiligheid, flexibiliteit en minder risico op congestie. Deze efficiency voordelen verbeteren de bereikbaarheid en de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.’

Jan Kamp, Regiodirecteur Douane – Rotterdam Haven: ‘De CER sluit naadloos aan bij de wens van de Douane om in het kader van de strijd tegen de drugshandel en ondermijning extra maatregelen te treffen in de Rotterdamse haven. De douane wil het transport tussen de terminals en de Rijksinspectieterminal over de CER routeren, zodat dit vervoer in een gecontroleerde en gesloten omgeving plaatsvindt. De CER-baan draagt zo bij aan de versterking van de veiligheid en integriteit van de logistieke keten.’

Leo Ruijs, ceo Hutchison Ports ECT Rotterdam: ‘De beoogde tijdwinst, betere verkeersveiligheid en lagere emissies door een efficiënte en veilige containeruitwisseling in de Rotterdamse haven versterken de positie van de haven van Rotterdam.’

André Kramer, ceo Kramer Group: ‘Het vervoer over de CER verbetert de bereikbaarheid van de terminals en levert daarmee een grote bijdrage aan het oplossen van knelpunten in de containerlogistiek.’

Welke invloed heeft de Container Exchange Route op de groei van het aantal containers op de Maasvlakte? Debatteer mee tijdens het jaarlijkse Havendebat Rotterdam op 8 december.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement