Paul Dirix lichtte in een interview tijdens de beurs Multimodaal toe wat de stand van zaken is rond de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk (LPM). Ook ging hij in op de vraag hoe Port of Moerdijk inzet op multimodale ontsluiting. Dirix is sinds januari dit jaar directeur van Port of Moerdijk.

Onder meer DSV wil zich gaan vestigen op het Logistiek Park Moerdijk. Een warehouse van 200.000 vierkante meter had dit jaar nog operationeel moeten zijn. Maar omdat de natuur in Brabant verslechterd is, heeft de provincie begin maart een streep gezet door vergunningen voor bouwprojecten.

Hoe gaat dit verder voor Port of Moerdijk? 

‘Als je langs Moerdijk rijdt, zie je dat er nog wordt gewerkt. De grond wordt bouwrijp gemaakt. Ook de aanleg van de interne baan, over de snelweg A17, kan doorgaan en dat gebeurt dus ook. Uiteindelijk willen we natuurlijk dat bedrijven zich kunnen vestigen op het park, maar dat is de uitdaging in de huidige situatie door de bouwstop vanuit de provincie. De provincie zegt dat zij niet weet hoe het verder gaat en hoe lang het duurt, dus ook in de haven weten we dat niet. Het is onduidelijk of de uitkomst van de verkiezingen daar een rol in speelt. Het besluit is ook te recent om al iets te zeggen over wat de bedrijven gaan doen die zich er willen vestigen.’

Houdt de haven zich bezig met stikstofvermindering om ruimte te maken voor de bouw? 

‘Het zijn de bedrijven die de investeringen moeten doen in bouwen of verbouwen en aanpassen om te verduurzamen en de uitstoot omlaag te krijgen. Maar nu kan je vastlopen op de vergunningen die daarvoor nodig zijn. Kijk naar de Porthos-uitspraak in Rotterdam. Dat heeft consquenties voor iedereen die aanpassingen wil doen. Het is zonde dat verduurzamingstrajecten op deze manier vertragen of zelfs stil komen te liggen. Het is de vraag of je het paard dan niet achter de wagen spant.’

Houdt de stikstofproblematiek meer tegen dan alleen het LPM? 

‘Ja, bij het spoorvervoer vormt dit ook een belemmering. We bereiden ons voor om 740-meter treinen te kunnen ontvangen. Die treinen kunnen hier al terecht, maar er is nog een investering nodig vanuit ProRail om de treinen echt goed te kunnen ontvangen. ProRail wil het gaan doen, het geld is er. Nu is er nog een bouwvergunning nodig.’

In Moerdijk ligt de focus op ‘duurzame Europese logistiek’ en ‘circulaire chemie’. Wat betekent dat? 

‘Moerdijk is een haven met veel industrie. Als je naar onze havenstrategie kijkt, dan zit verduurzaming van die industrie daarin, dat krijgt vorm in circulaire chemie en duurzame logistiek. Een pluspunt is dan de locatie en de multimodale ontsluiting. Moerdijk heeft het spoor, binnenvaart, shortsea, wegvervoer en buistransport. Als havenbedrijf willen we de bedrijven in de haven helpen al die modaliteiten goed te benutten.’

Welke rol kan het havenbedrijf spelen in het stimuleren van de modal shift? 

‘Waarom zou je in West-Brabant een vrachtwagen opladen die naar Rotterdam rijdt, als de container ook vanuit Moerdijk met de binnenvaart naar Rotterdam kan? Zeker met het licht op de wegwerkzaamheden die eraan komen. We willen dat bedrijven die hier gevestigd zijn nadrukkelijk de keuze maken om niet alleen de vrachtwagen te gebruiken en echt gebruik te maken van de andere mogelijkheden. De haven is vrij succesvol op het gebied van shortsea, maar de goederen moeten ook verder het achterland in. Wij moeten zorgen dat de infrastructuur er is, we moeten het makkelijk maken om te schakelen tussen modaliteiten. We hebben geen concrete ambities om zoveel ton naar het spoor te verplaatsen, wel is het de ambitie om ervoor te zorgen dat de verbindingen die het mogelijk maken er liggen.’

Is het havenbedrijf ook een matchmaker? 

‘Zeker, we willen ervoor zorgen dat bedrijven elkaar vinden. Belemmeringen wegnemen en pas in tweede instantie kijken we naar de nodige investeringen. Stap één is echt om partijen bij elkaar te krijgen, ook als ze elkaar niet kennen.’

In het verleden werkte u onder meer gewerkt bij ProRail, Tennet, AEB en de NS. Wat maakt u de juiste persoon om Port of Moerdijk te leiden? 

‘Wat vooral past is verbindingen weten te maken. Het is zelfs de merkbelofte van Moerdijk, ‘Connecting You’. Samenwerken is écht essentieel. Dat geldt voor bedrijven onderling, maar ik heb het ook over samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Als haven sta je tussen de private en publieke sector in. Het is zoeken naar de plek waar er voor beide partijen profijt zit. Wanneer dat er niet is, is het zaak om heldere keuzes te maken die iedereen begrijpt.’

Het havenbedrijf neemt sterk de regie over wie zich vestigt op het Industrial Park Moerdijk. Waarom is dat zo?

‘Kort door de bocht? Het is onze grond. Grond in het havengebied is schaars we en kijken naar wat we willen. Op het Industrial Park is er de mogelijkheid voor bedrijven in de zwaarste chemische categorie om zich te vestigen, maar wij kijken ook naar de verduurzaming. Wordt er ingezet op circulair werken? Je moet wel in die hoek zitten wil je vanuit ons de mogelijkheid krijgen om je op het IPM te vestingen. Daarin is onze havenstrategie rondom duurzaamheid leidend.’

Rederij Tailwind heeft recent een lijndienst opgezet tussen Bangladesh en Moerdijk, hoe is dat tot stand gekomen? 

‘Tailwind verzorgt het transport voor supermarkt Lidl. Zij vindt betrouwbaarheid een heel belangrijk punt, daarom werken ze ook met een eigen rederij waar ook andere verladers gebruik van kunnen maken. Ze vaart in Europa op Barcelona en Moerdijk – vanuit daar gebeurt de verdere distributie. We blinken uit in die achterland verbindingen. Moerdijk heeft een streepje voor vanwege de landinwaartse positie en ook het gemak waarmee goederen naar een andere modaliteit kunnen worden overgezet. En niet te vergeten: de mogelijkheden voor tijdelijke opslag.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement