Dreiging sabotage Noordzee-infra: TNO komt met nieuwe onderzeese detectie

bescherming vitale infrastructuur

TNO heeft een methode ontwikkeld om maritiem verkeer dat zich in de buurt van onderzeese infrastructuur bevindt te detecteren. Hiermee kunnen kabels en pijpleidingen onder water beter worden beveiligd en kan (opzettelijke) schade eerder worden gemonitord. De aanslag op de Nordstream pijpleiding was voor TNO aanleiding om nader onderzoek te doen. Tot nu waren we als het ware ‘blind en doof’ onder water, aldus TNO, terwijl de dreiging en het sabotagegevaar van de Noordzee-infra reëel en urgent is.

TNO onderzeese methode
TNO heeft een nieuwe techniek om onderzeese infra beter te beschermen. Foto: Shutterstock

De nieuwe techniek kan volgens TNO een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in de Noordzee. ‘Al dan niet opzettelijke schade aan kabels en pijpleidingen kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de informatie- en energievoorziening, terwijl het tot nu toe ontbrak aan adequate systemen om deze infrastructuur goed te kunnen monitoren en te beschermen’, aldus het instituut.

We worden steeds afhankelijker van deze infrastructuur, terwijl recente gebeurtenissen aantonen hoe kwetsbaar deze is, aldus het instituut. ‘De dreiging voor onze Noordzee-infrastructuur is reëel en urgent. Vitale infrastructuur op de zeebodem moet worden beschermd tegen sabotage en digitale aanvallen.’

Dark fibers

Voor de nieuwe methode worden dark fibers (niet in gebruik zijnde glasvezels in glasvezelkabels) gebruikt die trillingen van schepen kunnen opvangen en lokaliseren. Inmiddels is de techniek met succes getest in de Noordzee. Hierbij werden een kabel van een windmolenpark en een telecommunicatiekabel naar het VK als sensor gebruikt en kon maritiem verkeer in de buurt van deze kabels worden gelokaliseerd.

‘In ons vakgebied gebruiken we deze dark fibers onder andere om aardbevingen te detecteren. We vroegen ons naar aanleiding van de aanslag op de Nordstream pijpleidingen af of we met onze aanpak ook schepen konden detecteren die zich in de buurt bevinden van infrastructuur of net onder de zeebodem. Onze testen wezen uit dat dit inderdaad het geval is’, zegt Vincent Vandeweijer. geoloog en geofysicus van de Geologische Dienst Nederland.

Trillingen

De nieuwe techniek werkt door den apparaat (DAS interrogator) dat gekoppeld wordt aan het uiteinde van de kabels (op land), detecteert op zeer lange afstanden door middel van laserlicht trillingen langs deze kabel. Deze trillingen kunnen het gevolg zijn van een aardbeving, omgevings- of oceaangeluid, maar ook scheepverkeer. Met behulp van algoritme is het mogelijk om maritiem verkeer te detecteren en lokaliseren.

In het Nederlandse deel van de Noordzee (58.500 vierkante km) ligt 2.500 km aan leidingen en 4.000 km aan kabels.

Dreiging sabotage Noordzee-infra: TNO komt met nieuwe onderzeese detectie | NT

Dreiging sabotage Noordzee-infra: TNO komt met nieuwe onderzeese detectie

bescherming vitale infrastructuur

TNO heeft een methode ontwikkeld om maritiem verkeer dat zich in de buurt van onderzeese infrastructuur bevindt te detecteren. Hiermee kunnen kabels en pijpleidingen onder water beter worden beveiligd en kan (opzettelijke) schade eerder worden gemonitord. De aanslag op de Nordstream pijpleiding was voor TNO aanleiding om nader onderzoek te doen. Tot nu waren we als het ware ‘blind en doof’ onder water, aldus TNO, terwijl de dreiging en het sabotagegevaar van de Noordzee-infra reëel en urgent is.

TNO onderzeese methode
TNO heeft een nieuwe techniek om onderzeese infra beter te beschermen. Foto: Shutterstock

De nieuwe techniek kan volgens TNO een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid in de Noordzee. ‘Al dan niet opzettelijke schade aan kabels en pijpleidingen kunnen een ernstige bedreiging vormen voor de informatie- en energievoorziening, terwijl het tot nu toe ontbrak aan adequate systemen om deze infrastructuur goed te kunnen monitoren en te beschermen’, aldus het instituut.

We worden steeds afhankelijker van deze infrastructuur, terwijl recente gebeurtenissen aantonen hoe kwetsbaar deze is, aldus het instituut. ‘De dreiging voor onze Noordzee-infrastructuur is reëel en urgent. Vitale infrastructuur op de zeebodem moet worden beschermd tegen sabotage en digitale aanvallen.’

Dark fibers

Voor de nieuwe methode worden dark fibers (niet in gebruik zijnde glasvezels in glasvezelkabels) gebruikt die trillingen van schepen kunnen opvangen en lokaliseren. Inmiddels is de techniek met succes getest in de Noordzee. Hierbij werden een kabel van een windmolenpark en een telecommunicatiekabel naar het VK als sensor gebruikt en kon maritiem verkeer in de buurt van deze kabels worden gelokaliseerd.

‘In ons vakgebied gebruiken we deze dark fibers onder andere om aardbevingen te detecteren. We vroegen ons naar aanleiding van de aanslag op de Nordstream pijpleidingen af of we met onze aanpak ook schepen konden detecteren die zich in de buurt bevinden van infrastructuur of net onder de zeebodem. Onze testen wezen uit dat dit inderdaad het geval is’, zegt Vincent Vandeweijer. geoloog en geofysicus van de Geologische Dienst Nederland.

Trillingen

De nieuwe techniek werkt door den apparaat (DAS interrogator) dat gekoppeld wordt aan het uiteinde van de kabels (op land), detecteert op zeer lange afstanden door middel van laserlicht trillingen langs deze kabel. Deze trillingen kunnen het gevolg zijn van een aardbeving, omgevings- of oceaangeluid, maar ook scheepverkeer. Met behulp van algoritme is het mogelijk om maritiem verkeer te detecteren en lokaliseren.

In het Nederlandse deel van de Noordzee (58.500 vierkante km) ligt 2.500 km aan leidingen en 4.000 km aan kabels.