Tijdens deze sessie gingen verschillende zwaargewichten uit de sector met elkaar in gesprek. Het onderwerp van de sessie was de rol die havens kunnen spelen bij het efficiënter maken van de supply chain.

Hanna Stelzel, Head of Port & Supply Chain Performance bij Port of Rotterdam Authority, kwam als eerste aan het woord: ‘Ik geloof, dat als we het hebben over efficiëntie, het in feite gaat om het vervoeren van goederen van A naar B en dat kosteneffectief en betrouwbaar moet. Dit, met de kortste doorlooptijd die mogelijk is. Dus met een minimum aan tijd dat de lading stilstaat in de haven. In dat geval functioneren de processen efficiënt.’

Duidelijk is volgens alle deelnemers dat digitalisering een essentiële rol speelt bij het efficiënt maken van de havens en de havenprocessen. Daarbij blijkt een verschil te bestaan in de mate van digitalisering tussen multifunctionele terminals en ‘pure’ containerterminals.

‘We lopen simpelweg achter’, stelde Silvio Ferrando, Marketing Manager bij Port of Genoa. ‘We hebben bij de containerterminals een heel snelle ontwikkeling gezien qua efficiency.’ En dat geldt volgens hem niet alleen voor de digitalisering, maar zeker ook voor standaardisering van processen.

Ferrando was helder in zijn analyse: een derde van de lading is niet gecontaineriseerd. ‘We hebben geleerd om te anticiperen op de verschillende systemen die data genereren. Dus ja, we nemen digitalisering serieus. Niet alleen binnen onze eigen havens, maar ook tussen partijen in de keten. Alleen bestaan onze ketens vaak uit heel veel kleine en middelgrote partijen. Met niet gestandaardiseerde processen.’

Zoals zo vaak in de logistiek kwam het gesprek al gauw op de grote hoeveelheid papierwerk, die efficiënte procedures in de weg staat. Stefan Kouwijzer, Global Supplier Management Officer, bij BBC Chartering: ‘Als een van onze schepen bij een haven aankomt heeft de kapitein nogal wat documentatie te overleggen. Hij kan zich dan simpelweg niet met het schip, de lading, de bemanning en de klant bezighouden.’ Als dat proces verder gestroomlijnd kan worden, als sprake is van meer standaardisatie dan bespaart dat zowel de bemanning als de havenautoriteiten een hoop tijd en werk. ‘Laten we eerlijk zijn: de breakbulk-industrie en de niet-gecontaineriseerde industrie als geheel, leven nog in het stenen tijdperk van de digitalisering. We moeten nu echt in beweging komen.’

Investeren in achterland

Men was het erover eens dat standaardisering digitalisering mogelijk maakt, en dat daarmee grote slagen te maken zijn. Geopperd werd, dat havens, door meer dan nu te integreren met en te investeren in het achterland, deze standaardisatie kan afdwingen. Dan zou je een ontwikkeling zien van een port operator naar een supply chain integrator en kunnen door-to-door oplossingen aangeboden worden, inclusief bijvoorbeeld alle administratie die samengaat met de douaneprocessen.

Stelzel ging daar verder op in. ‘Als havenautoriteit kun je ervoor zorgen dat lading op een meer efficiënte manier wordt verwerkt. Denk inderdaad aan al het handmatige papierwerk dat gedigitaliseerd kan worden. En ja, douane procedures liggen daarbij voor de hand en daar zijn grote stappen mogelijk.’ En dat niet alleen. De belangrijkste vraag de verlader en hun klant is nog steeds: waar is mijn lading nu. Stelzel: ‘We verschuiven van een just in time naar een just in case model. En het hebben van alle informatie voor iedereen in de keten is essentieel om te komen tot de gewenste transparantie.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement