Wisseling van de wacht bij toezichtsraad haven Rotterdam

Raad van Commissarissen

Thecla Bodewes en Jacqueline Prins zijn sinds 15 december lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam. Miriam Maes neemt na twee termijnen afscheid als voorzitter, Koos Timmermans neemt haar rol over. Wouter van Benten wordt vicevoorzitter.

Thecla Bodewes (Foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Thecla Bodewes is ceo van het gelijknamige scheepsbouwersbedrijf Thecla Bodewes Shipyards Group. Het familiebedrijf heeft vier scheepswerven en is gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van verschillende soorten zee- en binnenvaartschepen. Bodewes vervult daarnaast diverse non-executive rollen in de maritieme sector.

Jacqueline Prins is op dit moment algemeen directeur/secretaris van de Sociaal Economische Raad. Zij is in die rol actief in beleidsontwikkeling van sociaaleconomische vraagstukken, externe betrekkingen op politiek, bestuurlijk, ambtelijk niveau en met sociale partners. Prins vervult ook verschillende non-executive rollen binnen het publiek-private domein met maatschappelijke opgaves.

Voorzitter Miriam Maes over de wijzigingen: ‘We bevinden ons midden in de transitie naar een digitale en klimaatneutrale haven. Bij deze enorme opgave is hun diepgaande kennis en ervaring binnen de nautisch-maritieme sector en overheid van grote toegevoegde waarde. Met hun komst wordt de deskundigheid op het gebied van technologie, innovatie, verduurzaming en affiniteit met maatschappelijke opgaves en op het vlak van diversiteit en inclusie binnen de Raad van Commissarissen verder versterkt.’

Maes wordt opgevolgd door Koos Timmermans, momenteel vicevoorzitter en lid van de raad. De rol van vicevoorzitter wordt overgenomen door Wouter van Benten.

Met het vertrek van Maes en de komst van Bodewes en Prins telt de raad vijf leden. De benoeming van een lid wordt gedaan door de aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen en geldt voor een termijn van vier jaar. De overige leden zijn Koos Timmermans, Wouter van Benten en Nynke Dalstra.

Wisseling van de wacht bij toezichtsraad haven Rotterdam | NT

Wisseling van de wacht bij toezichtsraad haven Rotterdam

Raad van Commissarissen

Thecla Bodewes en Jacqueline Prins zijn sinds 15 december lid van de Raad van Commissarissen van het Havenbedrijf Rotterdam. Miriam Maes neemt na twee termijnen afscheid als voorzitter, Koos Timmermans neemt haar rol over. Wouter van Benten wordt vicevoorzitter.

Thecla Bodewes (Foto: Havenbedrijf Rotterdam)

Thecla Bodewes is ceo van het gelijknamige scheepsbouwersbedrijf Thecla Bodewes Shipyards Group. Het familiebedrijf heeft vier scheepswerven en is gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden van verschillende soorten zee- en binnenvaartschepen. Bodewes vervult daarnaast diverse non-executive rollen in de maritieme sector.

Jacqueline Prins is op dit moment algemeen directeur/secretaris van de Sociaal Economische Raad. Zij is in die rol actief in beleidsontwikkeling van sociaaleconomische vraagstukken, externe betrekkingen op politiek, bestuurlijk, ambtelijk niveau en met sociale partners. Prins vervult ook verschillende non-executive rollen binnen het publiek-private domein met maatschappelijke opgaves.

Voorzitter Miriam Maes over de wijzigingen: ‘We bevinden ons midden in de transitie naar een digitale en klimaatneutrale haven. Bij deze enorme opgave is hun diepgaande kennis en ervaring binnen de nautisch-maritieme sector en overheid van grote toegevoegde waarde. Met hun komst wordt de deskundigheid op het gebied van technologie, innovatie, verduurzaming en affiniteit met maatschappelijke opgaves en op het vlak van diversiteit en inclusie binnen de Raad van Commissarissen verder versterkt.’

Maes wordt opgevolgd door Koos Timmermans, momenteel vicevoorzitter en lid van de raad. De rol van vicevoorzitter wordt overgenomen door Wouter van Benten.

Met het vertrek van Maes en de komst van Bodewes en Prins telt de raad vijf leden. De benoeming van een lid wordt gedaan door de aandeelhouders, op voordracht van de Raad van Commissarissen en geldt voor een termijn van vier jaar. De overige leden zijn Koos Timmermans, Wouter van Benten en Nynke Dalstra.