‘Het is een steeds weer terugkerende uitdaging: ketenpartners en overheidsinstanties die vragen om logistieke data. Data die organisaties uit hun eigen systemen tevoorschijn moeten toveren en vervolgens moeten doorbellen, mailen of uploaden. Terwijl al die data allang ergens digitaal beschikbaar is in een control tower of TMS, ERP, marktplaats, eCMR platform, app of ander dataknooppunt’, licht iShare woordvoerster Trudy de Jong toe.

Ritgegevens

Ze noemt als voorbeeld de ritgegevens van vervoerders die containers ophalen op een terminal of die gebruik maken van de digitale vrachtbrief. ‘Zij staan vaak al geregistreerd in een dataknooppunt. Wat is dan gemakkelijker dan het dataknooppunt machtigen om die data namens de wegvervoerder te verstrekken aan een partij die diezelfde gegevens ook nodig heeft? Wegvervoerders hoeven daarvoor slechts eenmalig een machtiging te verstrekken en hoeven niet langer zelf die data te verzamelen. Een dergelijke machtiging kunnen zij vanaf vandaag (dinsdag, red.) bij Visma Connect beleggen.’

Organisaties die hun data via een dataknooppunt aan derden ter beschikking willen stellen, dienen daarvoor te beschikken over een iShare-identiteit. Daarmee kunnen ze in het autorisatieregister van Visma Connect vastleggen welke partij welke data mag inzien. Het dataknooppunt, dat eveneens opereert onder het iShare-afsprakenstelsel, kan vervolgens in datzelfde autorisatieregister checken welke data het mag verstrekken.

Data inzien

De organisatie die deze data wil inzien, dient eveneens een iShare-identiteit te hebben. Hiermee kan het dataknooppunt de identiteit en authenticiteit van de gebruiker vaststellen, zodat de data niet in verkeerde handen valt. Tot slot is een machine-to-machine koppeling nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een API, om de gevraagde data daadwerkelijk te verstrekken.

Het autorisatieregister van Visma Connect voldoet aan de eisen die het iShare-afsprakenstelsel stelt op het gebied van betrouwbaarheid, privacy en digitale veiligheid en mag nu officieel gebruikt worden door partijen die via het iShare-afsprakenstelsel data willen delen.

‘Autorisatieregisters vormen eigenlijk de ruggengraat van de digitale samenleving. Want samenwerken gaat alleen als je veilig data kan delen. Vooral in de logistiek kan dit veel waarde opleveren’, zegt Coen Egberink, managing director van Visma Connect.

5.000 bedrijven

‘Met iShare zijn we op weg in een ontwikkelingsproces. Het eerste resultaat is de mogelijkheid om in te loggen met een veilige en
betrouwbare identiteit, waarvan we er nu ruim 45.000 hebben. Vervolgens zijn we – nog steeds onderweg – aan de slag gegaan met bestaande dataknooppunten, waardoor we nu de data van ruim 5.000 bedrijven na een machtiging kunnen ontsluiten en beschikbaar stellen aan derden’, vertelt Gerard van der Hoeven, directeur Stichting iShare.

‘Nu is het tijd om daadwerkelijk iets met die data te gaan doen. Overheidspartijen en ketenspelers staan te springen om toegang, maar daar zijn machtigingen voor nodig. De data op die dataknooppunten blijft immers eigendom van de data-eigenaar zoals verladers en transporteurs. Met de toetreding van Visma Connect hebben we een tweede autorisatieregister in het stelsel. Daarmee krijgen verladers meer keuze in samenwerkingspartners en meer mogelijkheden om hun waardevolle data beschikbaar te stellen voor verdere optimalisatie van de logistieke keten.’

Naast Visma Connect biedt ook Poort8 een gecertificeerd iShare Autorisatieregister. iShare is een initiatief van de Topsector Logistiek met als doel om data delen in de logistiek verder te stimuleren en ketens transparanter te maken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement