Voor het bedrijfsleven is een aantal lastenverzwaringen aangekondigd. Zo gaat de vennootschapsbelasting omhoog van 15% naar 19% en wordt de schijfgrens gehalveerd naar 200.000 euro. Ook het minimumloon gaat omhoog.

In een reactie laat Transport en Logistiek Nederland (TLN) weten zich zorgen te maken dat het bedrijfsleven een te groot deel van de rekening moet betalen. Ook ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland keuren ‘de extra lastenverzwaringen, de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere kosten die bedrijven op hun bord krijgen’ af. ‘We moeten de motor van de economie niet uit het oog verliezen en bijvoorbeeld onbedoeld de inflatie verder aanjagen’, stellen de organisaties.

Ook vinden ze dat de effecten van de hoge energieprijzen voor bedrijven die veel energie gebruiken, gedempt moeten worden, net als in omringende landen. Hoewel het kabinet heeft aangekondigd de pijn van de hoge energieprijzen voor consumenten te verzachten, blijven ondernemers hierover nog in onzekerheid achter. Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie zegt ‘binnen een paar weken’ meer te kunnen zeggen over compensatie voor mkb’ers die veel energie gebruiken. TLN wijst er echter op dat nog onduidelijk is welke sectoren hier precies onder vallen.

Perspectief ontbreekt

Ook de belangenbehartiger van bedrijven in de Rotterdamse haven, Deltalinqs, zegt de uitwerking van de kabinetsplannen om iets te doen voor de energie-intensieve bedrijven ‘met veel belangstelling’ tegemoet te zien. Voorzitter Victor van der Chijs wijst erop dat een aantal bedrijven in het Rotterdamse industriecluster de productie al deels heeft afgeschaald of stilgelegd vanwege de hoge stroom- of gaskosten. ‘Het risico is zeer reëel dat meer bedrijven volgen’, zegt hij. ‘Een duidelijk perspectief voor de energie-intensieve industrie is daarom noodzakelijk.’

Uit de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat het kabinet vasthoudt aan afspraken uit het coalitieakkoord voor investeringen in infrastructuur. De afgesproken 4 miljard euro voor beheer en onderhoud van infrastructuur zijn in de begroting verdeeld over weg, spoor en vaarwegen.

Volgens ondernemersvereniging Evofenedex is op de lange termijn meer geld nodig voor het onderhouden en aanleggen van infrastructuur, digitalisering en verduurzaming. ‘Handel en logistiek raken immers niet alleen nu, maar juist ook op de langere termijn aan al onze maatschappelijke uitdagingen’, aldus directeur Machiel van der Kuijl.

Het Centraal Planbureau (CPB) voorspelt in zijn laatste raming dat de economie komend jaar harder groeit dan eerder werd verwacht. Het bruto binnenlands product stijgt met 1,5%, tegenover 1,1% bij de augustusraming. Dat is een fikse vertraging ten opzichte van dit jaar, waarin de economie naar verwachting met 4,6% groeit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement