Terwijl de Zwitserse expediteur het eerste probleem voor haar klanten probeert op te lossen door zelf via charterovereenkomsten eigen capaciteit in de markt te brengen, is het andere knelpunt minder makkelijk op te lossen.
‘Het gaat dit jaar niet alleen om het garanderen van voldoende capaciteit, maar ook om de afwikkeling van het grotere ladingaanbod aan de grond’, zegt luchtvrachtbaas Lucas Keuhner van Panalpina.

De expediteur is daarom in gesprek met vrachtafhandelaars, truckers en douane om dat grondproces te versnellen zodat ‘lading niet drie dagen in een magazijn staat te wachten’. Volgens Keuhner kende Frankfurt Airport in het najaar van 2017 al grote problemen bij de vrachtafhandeling, maar ook andere Europese luchthavens kunnen dit najaar de toestroom van vracht nauwelijks meer aan, verwacht hij. Deze vertragingen lijken zich langzaam ook over luchthavens in Azië te verspreiden, zegt hij.

Stijgende prijzen

De luchtvrachtmanager wijst er verder op dat verladers er goed aan doen op tijd capaciteit in te kopen en ruimte-reserveringen ook te herbevestigingen. Wie wacht op goedkopere deals kan wel eens bedrogen uitkomen met als resultaat hogere tarieven of lading die in het warehouse blijft staan. Keuhner wijst er daarbij op dat de gemiddelde vrachttarieven nu al 15% tot 20% boven het niveau van vorig jaar liggen en de prijzen richting het najaar verder zullen stijgen.

Hij verwacht tevens dat het luchtvrachtnetwerk verder kan worden belast door de importheffingen die de VS en China wederzijds aan elkaar opleggen. Dat kan er volgens de manager toe leiden dat Chinese producten eerst naar Maleisië, Vietnam, Zuid Korea en de Filipijnen worden gevlogen. In die landen worden de goederen dan voorzien van een nieuwe label en verpakking en vervolgens verscheept naar de eindbestemming.