​De raad adviseert kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen met betrekking tot sociaal-economisch beleid. Het advies is zowel gevraagd als ongevraagd.

Naast advies heeft de SER ook een bestuurlijke taak. Het gaat daarbij om de uitvoering van een aantal wetten die voor het bedrijfsleven van belang zijn. Een voorbeeld daarvan zijn de taken die de raad uitvoert op grond van de Wet op de ondernemingsraden, ter bevordering van de medezeggenschap in ondernemingen.

Een derde taak van de SER is het stimuleren van werkgevers- en werknemersorganisaties om het algemeen belang in het oog te houden. Daarbij is zelfregulering een centraal thema. Hierbij gaat het onder meer om fusiegedragsregels en consumentenvoorwaarden.

​Van Dijk is sinds september 2013 voorzitter van brancheorganisatie TLN en was daarvoor onder meer werkzaam als wethouder in de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft zijn werk als TLN-voorzitter combineren met zijn activiteiten als SER-lid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement