The Aspen Institute, een elitaire Amerikaanse denktank waarbij onder anderen de Britse prins Harry als commissaris werkt, wist in het voorjaar grote verladers te interesseren om zich bij ZEMBA aan te sluiten, waaronder Philips, Ikea, Nike, Electrolux en Levi Strauss.

Initiatiefnemers van het eerste uur waren, naast The Aspen Institute, de verladers Amazon (de webreus), Patagonia (outdoorkleding) en Tchibo (Duitse winkelketen). Als eerste concrete wapenfeit hebben de verladers nu een ‘Request for Proposals’ uitgeschreven voor in totaal 600.000 teu die gedurende een periode van drie jaar duurzaam vervoerd moet worden.

De groep verladers vraagt de containervaart om met aanbiedingen over de brug te komen waarbij brandstoffen worden ingezet die ‘voor vermindering van de broeikasgas-emissies zorgen met minstens 90% in vergelijking met traditionele fossiele brandstoffen op een levenscyclus-basis’.

Book-and-claim

Volgens de ZEMBA-bedrijven zijn ‘transparante’ en ‘zeer geloofwaardige emissiereducties’ mogelijk door te kiezen voor een ‘rigoureuze book-and-claim-benadering’. ‘Book-and-claim’ is een constructie die in de logistieke sector al meer wordt gebruikt: de vervoerder ‘boekt’ namens de klant een bepaalde hoeveelheid duurzame brandstof waardoor vervoerder en klant na het afleveren van de lading een bepaalde milieuwinst kunnen ‘claimen’, maar er hoeft niet gegarandeerd te worden dat specifieke ladingen ook werkelijk hebben meegevaren op een CO2-vrij schip. Op die manier zijn volgens de deelnemers emissiereducties mogelijk ‘terwijl bedrijven in staat worden gesteld betrouwbare toeleveringsketens in stand te houden die noodzakelijk zijn voor onze wereldeconomie’.

De groep van ruim twintig verladers, met ook minder grote namen als Moose Toys, Chewy en Schneider Electric en Brooks Running, stelt in de gezamenlijke reuzentender verder, dat containerrederijen die in aanmerking willen komen voor de opdracht voldoende capaciteit moeten hebben om gedurende een periode van circa drie jaar 600.000 teu te vervoeren over een afstand van zo’n 11.000 kilometer. ZEMBA wil daarmee een besparing van de CO2-uitstoot bewerkstelligen van bijna een miljoen metrische ton, wat volgens het bedrijvencollectief gelijk staat aan het van de weg halen van 215.000 auto’s.

Het verladerscollectief noemt haar tender ‘het eerste omvangrijke, door klanten genomen initiatief om de transitie te versnellen naar zero-emissie maritieme brandstoffen in een van de lastigst te decarboniseren sectoren’. Ingrid Irigoyen, ceo van ZEMBA, verwacht dat nog meer verladers zich bij de groep aan zullen gaan sluiten. Grote ‘markt commitments’ zoals de verladers die nu doen, kunnen volgens haar een ‘game changer’ worden om de ‘moeilijke’ zeescheepvaartsector toch te kunnen verduurzamen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement