Zij moeten eerst een grondige analyse van de veiligheidsrisico’s maken en maatregelen nemen om de veiligheid te garanderen. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaald. Het groot onderhoud ligt al sinds 19 juli stil, na aanrijdingen in juni en juli. Het werk dat nog wél aan het spoor wordt gedaan, zoals controles en herstel van storingen, staat onder verscherpt toezicht van ILT.

Ontsporing

Op vrijdag 15 juni ontspoorde een platte kar toen er tijdens het heuvelen een ketelwagon tegenaan rolde. In de ketel zat de brandbare stof styreen, de grondstof voor piepschuim. De wagon raakte niet beschadigd. Uit een onderzoek van ProRail bleek dat de treindienstleider van ProRail en een werkplekbeveiliger van een aannemer beiden fouten hadden gemaakt. Ze weken af van gebruikelijke procedures.

De toezichthouder constateert dat ProRail en Strukton Rail zich niet hielden aan hun eigen veiligheidsinstructies. Treindienstleiders zagen en wisten dat, maar spraken daar de verantwoordelijken niet op aan. Volgens ILT is het probleem structureel. Afwijkingen van de veiligheidsprocedures zouden vaker zijn voorgekomen. De inspectiedienst stelt dat er voldoende garanties waren op het gebied van toezicht, sturing en evaluaties om ervoor te zorgen dat mensen veilig konden werken en het spoor veilig bleef. Daarmee is de Spoorwegwet overtreden.

Verscherpt toezicht

De ILT heeft verscherpt toezicht ingesteld op al het werk aan de infrastructuur op Kijfhoek. De inspectiedienst voert ter plekke toezicht uit op al het werk dat nog wel gedaan wordt en controleert risico-analyses en werkinstructies. Ook beoordeelt het de structurele verbeteringen die ProRail en Strukton Rail doorvoeren, voordat zij het groot onderhoud aan de sporen op Kijfhoek weer veilig kunnen starten.

De gemeente Zwijndrecht trok eerder al bij staatssecretaris Stientje van Veldhoven aan de bel over de veiligheid op het rangeerterrein. ProRail legde na een incident op 18 juni het heuvelproces en onderhoudswerkzaamheden stil op Kijfhoek, maar startte het heuvelen zonder toestemming van de gemeente een dag later weer op. Volgens de gemeente startte ProRail het heuvelproces opnieuw op uit ‘economische beweegredenen’, terwijl de veiligheid van omwonenden en werknemers leidend moet zijn.