De goederenvervoerders die gebruik maken van Kijfhoek hadden de afgelopen weken veel hinder van de werkzaamheden op het emplacement. In april bleek na inspectie met meettreinen dat er veel onderhoud aan, met name wissels, zo snel mogelijk moest worden gedaan. Van de 160 wissels op Kijfhoek, voldeden er negentien niet aan de kwaliteitseisen. Een aantal moest per direct buiten dienst worden gesteld.

Zwitsers kruis

Een van de wissels die het betrof en waarvan de reparatie afgelopen weekend werd afgerond, is een Zwitsers kruis. Dit is een speciaal wissel dat op hoog tempo wagons op onderlinge afstand tot twintig centimeter over de sporen kan verdelen. Kijfhoek is de enige plaats in Nederland met zo’n wissel, en wereldwijd zijn er volgens ProRail maar twee van dit soort wissels in gebruik. “Een aantal onderdelen zijn speciaal gemaakt voor Kijfhoek en zijn niet standaard op voorraad”, aldus ProRail.

Het wissel is in mei buiten dienst genomen en ProRail besloot alle wissels op Kijfhoek aan een meting te onderwerpen, een deel met de meettrein en een deel met de hand. Vanwege een nieuw onderhoudscontract zijn de wissels aan de daarin geldende strengere eisen getoetst. Dat een aantal wissels nog niet aan de nieuwe eisen voldeed, kwam volgens de spoorbeheerder niet als een verrassing. “We hebben een deel van het emplacement direct buiten dienst genomen om de wissels te kunnen laten voldoen aan de nieuwe strengere eisen.”

Meettrein

Met de afronding van de werkzaamheden aan het Zwitsers kruis zijn nu ook de laatste wissels weer in dienst gekomen. In totaal is aan negentien van de 160 wissels onderhoud uitgevoerd. In juli laat ProRail opnieuw een meettrein rijden over het emplacement om er zeker van te zijn dat alle wissels nu wel aan de strengere normen voldoen.

Op goederenemplacement Kijfhoek worden goederenwagons gesorteerd samengesteld, zodat de samengestelde goederentreinen op de juiste bestemming aankomen. Dat gebeurt met een sorteerheuvel en is uniek in Nederland. Op Kijfhoek, het beginpunt van de Betuweroute, vertrekken en passeren jaarlijks tienduizenden goederentreinen van en naar diverse bestemmingen in Nederland en Europa.

Met vijftig hectare, 43 verdeelsporen, veertien aankomstsporen en twaalf opstelsporen is Kijfhoek het grootste goederenemplacement van Nederland. Kijfhoek vormt de schakel tussen de Nederlandse havens en grote industriële gebieden in Nederland en de rest van Europa.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement