‘We zijn nu dus een studie van vier jaar geleden aan het actualiseren. In het najaar zal die studie worden opgestart en ze duurt dan nog eens een jaar. Daarna zal ze misschien, naar analogie met andere dossiers, in een bureaulade belanden, waardoor we binnen twee of drie jaar misschien nog eens een update en een nieuwe studie van de actualisatie van de actualisatie kunnen doen’, aldus Troosters.

De internationale werkgroep achter het 3RX-project besloot al in juni 2020 over te gaan tot het actualiseren van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). 3XR wordt ook wel gezien als de opvolger van de IJzeren Rijn. De geactualiseerde MKBA zal breder van opzet zijn dan de vorige MKBA, die vier jaar geleden is gedaan. Daarnaast worden volgens Gilkinet ‘nieuwe relevante elementen en cijfers’ meegewogen. Welke dat zijn, vertelde hij niet.

België neemt voortouw

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zal het voortouw nemen in het project rond de MKBA, waar België, Nederland en Duitsland een overeenkomst voor zullen ondertekenen, zodat de opdracht uitgezet kan worden. De kosten van het project zullen door drieën gedeeld worden. De resultaten worden eind 2022 verwacht.

Het 3RX-project is een van de vraagstukken in de Marktvisie Ambitienetwerk Spoorgoederen, waarin input van de spoorgoederensector staat op de ontwikkelagenda. De Spoorgoederentafel heeft 3RX op zijn Nederlandse wensenlijstje staan, want de verbinding ‘geeft enige ruimte in Brabant’, maar een werkelijk hartstochtelijke pleitbezorger van een IJzeren Rijn 2.0 toont de Nederlandse spoorbranche zich in haar Marktvisie toch niet: ‘De sector is van oordeel dat 3RX niet mag betekenen dat voor de treinen van en naar het chemiecluster Chemelot het aantal paden op het basisnet in 2040 gaat knellen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding