‘Uitvoering van motie De Groot is vooralsnog niet aan de orde’, schrijft Heijnen in de brief. Ze geeft aan dat voordat er een dergelijk onderzoek kan komen, ze eerst voldoende inzicht van alle belanghebbende partijen wil krijgen in een ‘apart bestuurlijk overleg’. ‘Het is een complex dossier. Ook omdat het hier om veel en soms ook tegenstrijdige belangen gaat’, zo stelt de staatssecretaris. Ze laat weten verder te willen studeren op de routering van goederen richting Noordoost-Europa.

In november vorig jaar dienden vier kamerleden van de VVD, D66 en het CDA een motie in waarin zij de regering verzochten om de maatschappelijke en economische meerwaarde van een Noordtak van de Betuweroute te onderzoeken en de Tweede Kamer hierover in het eerste kwartaal van dit jaar te informeren. De motie werd destijds ruimschoots aangenomen, met 148 voorstanders.

Bestuurlijk draagvlak

Wanneer de Noordtak er komt gaat deze naar verwachting langs de autoroute N18 lopen via Zevenaar en Doetinchem richting Twente. Omwonenden hebben de afgelopen maanden hun zorgen geuit over de hernieuwde aandacht voor een eventuele komst van een Noordtak. ‘Dat er voorlopig nog geen onderzoek komt naar de Noordtak door deze regio, is voor ons een stap vooruit’, zei Rens Steintjes, de Doetinchemse wethouder die namens de zeven Achterhoekse gemeenten spreekt, tegen De Gelderlander.

Voorstanders stellen echter dat een Noordtak noodzakelijk is om de groei van zowel het reizigers- als het goederenvervoer te faciliteren en daarnaast de overlast voor bewoners langs het huidige spoor te beperken. Hans-Willem Vroon, directeur van belangenvereniging RailGood, laat weten het wel eens te zijn met een bestuurlijk overleg. ‘Het heeft voor de transportsector ook geen zin als er een uitgebreid onderzoek komt, zonder dat daar een bestuurlijk draagvlak voor is. Maar ik krijg wel de indruk dat het kabinet hierover niet wil besluiten en ergens aan het einde van hun kabinetsperiode eens een verkenningsstudie gaat uitvoeren. RailGood wil wel dat er nu echt doorgepakt wordt op basis van een geloofwaardige onderbouwing van nut en noodzaak, waarbij het effect van een EU Green Deal wordt meegenomen’

Wat je nu ziet is dat er nog veel goederenvervoer door de randstad geleid wordt. Maar je ziet tegelijkertijd dat ook de reizigersgroei toeneemt. We willen allemaal hoogfrequenter spoorvervoer in de Randstad. Maar dan wordt het wel lastig om daar ook goederenvervoer heen te rijden. Wat ons betreft is het een goede stap als er een noordelijke aftakking van de Betuweroute komt die Noord-Europa beter ontsluit’, zei Jessica van den Bosch, directeur accountmanagement bij ProRail vorige week tijdens het spoorcafé van RailCargo. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement