Uit de begroting, die op 1 juli bekend werd gemaakt, blijkt volgens de Allianz pro Schiene dat er in 2023 3,86 miljard euro wordt geïnvesteerd in de aanleg en de uitbreiding van de rijkswegen in het land. In de uitbreiding van het Duitse spoornet wordt 2 miljard euro geïnvesteerd. ‘Het budget is zelfs niet voldoende om de stijgende bouwkosten in de spoorinfrastructuur op te vangen’, verwijt directeur Dirk Flege het Duitse kabinet.

De organisatie benadrukt dat er een snel toenemende vraag is naar goederenvervoer per spoor. En ook in het passagiersvervoer is er nu sprake van een toenemende hoeveelheid reizigers. Op deze manier wordt de infrastructuur volgens de vereniging sterk afgeremd in het voldoen aan deze vraag. ‘Belangrijke thema’s zoals digitalisering en de elektrificatie van het spoorwegnet worden met deze financiële planning door de overheid voor zich uitgeschoven’, aldus Flege.

Directe negatieve consequenties

De organisatie ziet desondanks ook nog positieve ontwikkelingen. Zo wordt het budget voor kleine bouwprojecten aan het spoornet verhoogd naar 75 miljoen euro, een toename van 56 miljoen euro in vergelijking met de begroting van 2022. Hiermee zouden knelpunten aan het spoornet volgens de Allianz pro Schiene sneller weggewerkt kunnen worden.

Ook Hans-Willem Vroon, directeur van de Nederlandse belangenvereniging RailGood, spreekt zijn zorgen uit over de Duitse conceptbegroting. Hij stelt dat het onmogelijk is om het marktaandeel van het spoor van 19% naar 25% te verhogen in Duitsland tegen 2030 als er onvoldoende in de infrastructuur wordt geïnvesteerd. Doordat zoveel landen van het Duitse spoornetwerk gebruik maken, heeft de Duitse begroting volgens hem bovendien veel effect op onder andere Nederland. ‘Als Duitsland achterblijft, heeft dit directe negatieve consequenties voor het marktaandeel in vrachttransport per spoor van buurlanden’, zo stelt hij.

Allianz pro Schiene hoopt nu dat deze conceptbegroting dit jaar verder verbeterd zal worden. Flege wil bovendien dat de regering het zogeheten toekomstige Klimaat- en Transformatiefonds, bedoeld voor investeringen in het klimaat, gaat gebruiken voor het spoorvervoer. ‘De regering moet zo snel mogelijk miljarden euro’s aan extra middelen voor spoorvervoer halen uit het Klimaat- en Transformatiefonds. Anders worden de klimaatdoelen niet gehaald en kunnen we niet aan de snel groeiende vraag voldoen’, benadrukt hij.

Fondsen

Er gaat in 2023 volgens de conceptbegroting ook 1,35 miljard besteed worden aan de Duitse waterwegen. In 2022 werd er nog 1,7 miljard in de waterwegen geïnvesteerd. Daarnaast is het budget voor het stimuleren van gecombineerd vervoer nu 62,7 miljoen euro, wat lager is dan in 2022, melden BÖB (een belangenvereniging voor de Duitse binnenhavens) en VBW (de vereniging voor Europese Binnenvaart en Waterwegen). Zij laten weten er al tijdens de onderhandelingen over de begroting van 2022 voor gewaarschuwd te hebben dat er een ‘aanzienlijk bedrag’ op de begroting voor 2023 zou gaan ontbreken.

De verenigingen geven aan dat hoewel er in eerdere jaren nog verschillende extra fondsen beschikbaar waren voor de binnenvaart, dat nu niet het geval is. ‘Dit is waar de binnenvaart en de VBW al lange tijd voor waarschuwden. De waterwegen, waarmee een modal shift gerealiseerd kan worden, worden bedreigd met een verdere achterstand in renovatie en een verdere verslechtering van de staat van veel bouwwerken’, stelt Marcel Lohbeck, directeur van beide organisaties.

Wel spreekt de organisatie zich positief uit over het verhogen van de subsidie voor het verduurzamen en moderniseren van de Duitse binnenvaart. Daarvoor komt 60 miljoen beschikbaar, wat 10 miljoen meer is dan het jaar ervoor.

De Duitse regering laat weten dat dit jaar de oorlog in Oekraïne een negatieve invloed heeft op het beschikbare budget. Naast dat er bedragen zijn gereserveerd voor fondsen om Oekraïne te steunen, zijn er ook maatregelen gepland voor het veiligstellen van de energievoorziening.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement