Uit het onderzoek van de Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) komt een complexe toeleveringsketen naar voren, die een inkijk geeft in de bunkersector, de handel in scheepsbrandstoffen. Het Singaporese kantoor van de wereldwijde bunkerleverancier Glencore blijkt in januari en februari via tussenpersoon Straits Pinnacle partijen hoogzwavelige bunkerolie gekocht te hebben van Unicious Energy, beide in Singapore gevestigd.

De laatste liet de brandstof per tanker vanuit de haven van Khorfakkan in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) verschepen naar ‘drijvende opslagfaciliteiten’ in de Maleisische haven Tanjung Pelepas. Daar is de stookolie ‘verder geblend’, ofwel gemengd met één of meer andere partijen. Dit gebeurt frequent in de bunkerhandel en is bedoeld om de scheepsbrandstof ‘on specs’ te brengen, zodat die voldoet aan internationale eisen.

Glencore heeft een deel van deze ‘blend’ doorverkocht aan een andere brandstofleverancier, PetroChina International, en de rest zelf aan rederijen verkocht. Het controlebedrijf Veritas Petroleum Services meldde eerder dat het om ruim 140.000 ton ging. Die hoeveelheid had in februari/maart een marktwaarde van rond de negentig miljoen dollar.

Zwavelpercentage

MPA meldt in een persbericht over het onderzoek niet om hoeveel ton het ging, maar noemde eerder wel het aantal van ongeveer 200 schepen, die ‘bad bunkers’ geleverd hadden gekregen. Anders dan eerder gemeld blijkt het overigens niet te gaan om laagzwavelige (vlsfo), maar om hoogzwavelige stookolie (hsfo). Deze brandstof, die wel 3,5% zwavel kan bevatten, mag alleen nog verstookt worden door schepen met een scrubber, een installatie om uitlaatgassen van zwavel te ontdoen.

Uit analyse van monsters is gebleken dat de brandstof een veel te hoge concentratie gechloreerde koolwaterstoffen (cfk’s) bevatte, waaronder 1,2-dichloorethaan en tetrachloorethyleen. Beide stoffen zijn zeer giftig en de laatste geldt als kankerverwekkend. MPA laat zich niet uit over de vraag hoe deze ‘contaminatie’ in de scheepsbrandstof terecht heeft kunnen komen.

Forensisch onderzoek

De beheerder van met afstand ‘s werelds grootste bunkerhaven stelt dat de ‘forensische vingerafdruk-analyse met redelijke zekerheid aantoont dat de verontreinigde brandstof aan boord van getroffen schepen waarschijnlijk uit dezelfde bron komt als de brandstof aan boord van de tanker die was geladen in de haven van Khor Fakkan’.

De MPA wijst erop dat alle erkende bunkerleveranciers in Singapore verplicht zijn geleverde brandstof te laten testen volgens de internationale norm ISO 8217. Die vereist echter niet dat getest wordt op cfk’s, die onder meer in allerlei pesticiden worden verwerkt. En dat is dus ook niet gebeurd.

Singapore heeft dit nu wel verplicht gesteld, al komt verontreiniging van bunkerolie met cfk’s volgens MPA zelden voor. De haven zegt verder met de industrie in gesprek te zijn over maatregelen om de kwaliteitsborging van in Singapore geleverde bunkers te versterken. Verder wordt er gewerkt aan een ​​lijst van te testen chemicaliën en maximaal toelaatbare concentraties.

Waarnemers verwachten dat het ‘bad bunkers’-schandaal tientallen miljoenen dollars gaat kosten en dat advocaten nog jaren procedures zullen voeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement