Meeste lading wordt over korte afstand vervoerd

Landmodaliteiten

Het overgrote deel van de goederen die in Nederland wordt geladen in een vrachtauto, binnenschip of op een trein legt een afstand af van hooguit 300 kilometer.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op grond van cijfers uit het jaar 2012. In dat jaar werd met deze landmodaliteiten in totaal 900 miljoen ton in Nederland vervoerd of van Nederland naar het buitenland vice versa.

Nederlandse wegvervoerders transporteren vooral over korte afstanden. Hoe langer de afstand, hoe groter het aandeel van buitenlandse voertuigen, zegt het CBS. Spoor en binnenvaart hebben weer een groter aandeel in het vervoer over langere afstanden.

Van de 900 miljoen ton wordt vrijwel 90% over afstanden korter dan 300 kilometer getransporteerd. Ongeveer 275 miljoen ton legt niet meer dan 50 kilometer af, nog eens zoveel niet meer dan 150 kilometer. De hoeveelheid lading die tussen de 150 en 300 kilometer aflegt, bedraagt ongeveer 230 miljoen ton.

Ruim 100 miljoen ton lading legt een afstand tussen de 300 en 1000 kilometer af. Slechts 20 miljoen ton komt verder dan die duizend kilometer.

De meeste lading die wordt vervoerd in binnenschepen of op de trein, wordt geladen in de zeehavens. Voor de binnenvaart is dit 60% van alle lading, voor het spoorvervoer zelfs 80%. Bij het wegvervoer is dat slechts 20%.

De Europese Commissie wil dat in 2030 minimaal 30% van alle wegvervoer over een afstand van meer dan 300 kilometer wordt overgenomen door spoor en binnenvaart. In 2050 moet dat zelfs 50% worden. Dan moet er nog veel gebeuren. Naar bijna de helft van alle Europese landen wordt lading uit Nederland vrijwel alleen door het wegvervoer getransporteerd.

Het aandeel binnenvaart is het grootst in het vervoer van en naar Zwitserland en Duitsland, over de Rijn, en België, over de Schelde. Ook Frankrijk en Luxemburg, over Rijn en Moezel, en Oostenrijk en Hongarije over de Donau zijn voor de binnenvaart belangrijke langere bestemmingen. Voor het spoorvervoer is Italië dat. Van en naar dit land wordt 60% van alle lading per spoor vervoerd.

Spoor en binnenschip vervoeren vooral bulkgoederen. Driekwart van het vervoerde gewicht wordt gevormd uit steenkool, ijzererts, diesel, zand, grind en zeecontainers. Op het spoor bestaat 36% van alle lading uit zeecontainers, in de binnenvaart is dat percentage 12. Bulkgoederen maken intussen maar een kwart uit van alle lading voor het wegvervoer. Het wegvervoer kent levensmiddelen, stukgoederen, bouwmaterialen en landbouwproducten als belangrijkste ladingsoorten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Meeste lading wordt over korte afstand vervoerd | NT

Meeste lading wordt over korte afstand vervoerd

Landmodaliteiten

Het overgrote deel van de goederen die in Nederland wordt geladen in een vrachtauto, binnenschip of op een trein legt een afstand af van hooguit 300 kilometer.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekend op grond van cijfers uit het jaar 2012. In dat jaar werd met deze landmodaliteiten in totaal 900 miljoen ton in Nederland vervoerd of van Nederland naar het buitenland vice versa.

Nederlandse wegvervoerders transporteren vooral over korte afstanden. Hoe langer de afstand, hoe groter het aandeel van buitenlandse voertuigen, zegt het CBS. Spoor en binnenvaart hebben weer een groter aandeel in het vervoer over langere afstanden.

Van de 900 miljoen ton wordt vrijwel 90% over afstanden korter dan 300 kilometer getransporteerd. Ongeveer 275 miljoen ton legt niet meer dan 50 kilometer af, nog eens zoveel niet meer dan 150 kilometer. De hoeveelheid lading die tussen de 150 en 300 kilometer aflegt, bedraagt ongeveer 230 miljoen ton.

Ruim 100 miljoen ton lading legt een afstand tussen de 300 en 1000 kilometer af. Slechts 20 miljoen ton komt verder dan die duizend kilometer.

De meeste lading die wordt vervoerd in binnenschepen of op de trein, wordt geladen in de zeehavens. Voor de binnenvaart is dit 60% van alle lading, voor het spoorvervoer zelfs 80%. Bij het wegvervoer is dat slechts 20%.

De Europese Commissie wil dat in 2030 minimaal 30% van alle wegvervoer over een afstand van meer dan 300 kilometer wordt overgenomen door spoor en binnenvaart. In 2050 moet dat zelfs 50% worden. Dan moet er nog veel gebeuren. Naar bijna de helft van alle Europese landen wordt lading uit Nederland vrijwel alleen door het wegvervoer getransporteerd.

Het aandeel binnenvaart is het grootst in het vervoer van en naar Zwitserland en Duitsland, over de Rijn, en België, over de Schelde. Ook Frankrijk en Luxemburg, over Rijn en Moezel, en Oostenrijk en Hongarije over de Donau zijn voor de binnenvaart belangrijke langere bestemmingen. Voor het spoorvervoer is Italië dat. Van en naar dit land wordt 60% van alle lading per spoor vervoerd.

Spoor en binnenschip vervoeren vooral bulkgoederen. Driekwart van het vervoerde gewicht wordt gevormd uit steenkool, ijzererts, diesel, zand, grind en zeecontainers. Op het spoor bestaat 36% van alle lading uit zeecontainers, in de binnenvaart is dat percentage 12. Bulkgoederen maken intussen maar een kwart uit van alle lading voor het wegvervoer. Het wegvervoer kent levensmiddelen, stukgoederen, bouwmaterialen en landbouwproducten als belangrijkste ladingsoorten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement