Het communautaire parlement, dat wisselend in Brussel en Straatsburg vergadert, verwierp hun voorstellen eerder integraal, alleen maar omdat voor enkele onderdelen geen meerderheid kon worden gevonden.

Betekent dit dat het Mobiliteitspakket, waar het bedrijfsleven (werkgevers, vakbonden) in het algemeen wel achter kan staan, nu snel kan worden doorgevoerd, en omgezet in nationale wetgeving? Daarvoor is nog instemming nodig van Bulc en Thyssen zelf, en vervolgens van de Europese Raad van Ministers.

De Europese Commissie zal zich om te beginnen moeten uitspreken over enkele – niet heel ingrijpende – aanpassingen die het Europarlement in de oorspronkelijke plannen heeft aangebracht. Vermoedelijk komen die er in het Berlaymont, het Brusselse gebouw waarin de Commissie resideert, wel door.

Cabotage

Daarna zal de EU-ministerraad er zich over moeten uitspreken. Wat dat oplevert, is ongewis. De meeste lidstaten in West-Europa zullen niet ontevreden zijn over het eindresultaat. De detachering van werknemers naar andere delen van het continent wordt aan strengere regels gebonden, cabotageregels worden iets verscherpt en ‘sociale dumping’, bijvoorbeeld door postbusbedrijven die zich als leveranciers van goedkope arbeidskracht gedragen, wordt tegengegaan.

In Oost-Europese landen zullen de meningen over het pakket verdeeld zijn. Door de nieuwe Europese regels wordt immers het verdienmodel van relatief goedkope arbeidskrachten en hun werkgevers veranderd. Het loonkostenvoordeel van Oost-Europese bedrijven en hun werknemers neemt langzaam af. Tegelijk heeft deze nivellering een voordeel, want de koopkracht van deze werknemers neemt toe, en daarmee hun binnenlandse consumptie.

Over een jaar of tien, twintig zal het bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking in bijvoorbeeld Polen en de Baltische staten niet veel meer verschillen van dat in West-Europa. Over twintig of dertig jaar geldt hetzelfde voor landen als Roemenië en Bulgarije. Tegen die tijd kan het Mobiliteitspakket, wat de detacherings- en cabotageregels betreft, bij wijze van spreken weer worden ingetrokken.

Slimme tachograaf

Dat dit pakket nu een behoorlijke kans heeft de eindstreep te halen, heeft een groot voordeel: het maakt de weg vrij voor invoering van de ‘slimme tachograaf’, als controlemiddel voor de handhaving van de rij- en rusttijden, maar ook als gereedschap voor de bedrijfsvoering in het wegtransport. Dit kind dreigde, door de eerdere verwerping van het mobiliteitspakket, met het badwater te worden weggespoeld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement